Fem nye rammeavtaler: Technogarden, et heleid datterselskap av Norconsult, skal levere konsulenttjenester til Statnett gjennom fem rammeavtaler. (Foto: Scanpix)

Technogardens konsulenter skal bidra til sikker strømforsyning for Statnett

Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.

Rammeavtalene er inngått med parallelle leverandører, og samlet er avtalenes totale verdi estimert å være rundt 100 millioner kroner årlig.

Technogarden har vunnet rammeavtaler innenfor «stasjon»

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet drifter Statnett rundt 11.000 kilometer høyspentlinjer og cirka 150 stasjoner over hele landet. De neste årene skal Statnett gjennomføre både vedlikehold og bygge nytt i store deler av sitt nett, og de fem rammeavtalene som Technogarden nå har vunnet ligger innenfor fagområdet "stasjon". 

En viktig bekreftelse for Technogarden

- Forutsigbar og sikker strømforsyning er en bærebjelke i et moderne samfunn. Statnett har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og vi i Technogarden er stolte over at de har vurdert vår kompetanse som så solid at de gir oss nødvendig tillit i sitt videre arbeid, sier Frode Ravndal Evensen, direktør for Technogardens norske konsulentvirksomhet.

- Vi har gjennom flere år bistått Statnett med våre fagspesialister, og disse avtalene er en stor anerkjennelse og viktig bekreftelse for oss. Nå får vi gode muligheter til ytterligere å styrke oss innenfor dette kompetanseområdet, og vi kommer til å ansette flere nye medarbeidere i tiden fremover, sier Peer Hofgaard, som leder Technogardens avdeling i Oslo

Avtalen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse

Technogarden skal levere seniorkonsulenter til fem parallelle rammeavtaler innenfor Prosjekteringsledelse, Aktivitetsansvar Bygg, Aktivitetsansvar Elektro, Aktivitetsansvar Kontrollanlegg og Aktivitetsansvar modellering/DAK.

Avtalene trådte i kraft 1. september, og har en varighet på to år, med opsjon på to nye år.

***

Om Technogarden: Technogarden er et spesialisert konsulentselskap i Norconsultkonsernet som rekrutterer og leier ut ingeniører og spesialister innenfor alle faser i et prosjekt, fra konseptstudier til installasjon, testing og ferdigstillelse. Virksomheten teller i dag nærmere 450 ansatte. Selskapet har egne spesialistenheter innenfor Engineering, IT, Prosjektstyring, Telekom, Life Science og Search&Selection.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss