Ali Yasar Øzbal (28) er ansattes vararepresentant i Norconsults styre og hovedverneombud og nestleder i Tekna-gruppa i konsernet. (Foto: Norconsult)

Tekna: Norconsult hadde størst jobbvekst i koronaåret

Norconsult topper lista over selskaper innen Byggeteknisk konsulentvirksomhet som har hatt størst jobbvekst fra mars 2020 til april 2021.

Denne saken er først publisert i Tekna Magasinet
Tekst: Anne Grete Nordal. Foto: Andreas Eriksson

Ifølge SSB-tall økte de såkalte Tekna-yrkene (se definisjon i egen infoboks nederst) med 2,2 prosent flere lønnstakere i 2020, mens det samlet ble 1,7 prosent færre lønnstakere i Norge.

Selv om IKT-yrkene står for mye av den høye gjennomsnittlige jobbveksten i Norge, kan også Landskapsarkitekttjenester og Byggeteknisk konsulentvirksomhet vise til en pen vekst.

God vekst trass i korona

For Byggeteknisk konsultenvirksomhet (kode 71.121) var veksten 1,4 prosent fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021.

Flere rådgivende ingeniørselskaper som Nokas Brannkonsult AS, Anko AS og HR-prosjekt AS har hatt større prosentvis vekst enn Norconsult AS, men målt i antall nye arbeidsforhold er det Norconsult som topper lista.

Selv om veksten var enda større året før koronaåret, har selskapet ifølge Brønnøysundregisteret økt antall jobbforhold med hele 97 fra mars 2020 til april 2021.

«Ti på topp»-lista» er basert på A-meldinger som arbeidsgivere sender inn hver måned til NAV, SSB og Skatteetaten.

– Koronasituasjonen har i liten grad påvirket veksten til Norconsult det siste året. Vi har fortsatt å vokse i normal fart. Dette skyldes høy aktivitet og god vekst i våre primære markeder, sier konserndirektør Bård Hernes i Norconsult. Med over 60 kontorer i Norge og 120 kontorer totalt, har Norconsult over 4600 medarbeidere.

Hernes forteller om god vekst og aktivitet over hele landet, men at det har vært noen flere ansettelser i østlandsområdet og ved hovedkontoret i Sandvika.

Satser på de unge

En av de ansatte Tekna-medlemmene Ali Yasar Øzbal har snart jobbet tre år i Norconsult. Selv om han bare er 28 år, har han allerede fått tillit av sine kollegaer som ansattes vararepresentant i Norconsults styre. I tillegg er han hovedverneombud og nestleder i Tekna-gruppa i konsernet.

– Min opplevelse av året er at gjennomføringsevnen i prosjektene har vært veldig god og at de digitale løsningene har fungert utmerket. Dette har vært en viktig faktor for at vi har fortsatt å vokse i et vanskelig år, tror Ali Yasar Øzbal.

Øzbal er veldig glad for at selskapet slipper de unge til og at de tør å satse på dem. Inntrykket han sitter igjen med etter et koronaår med hjemmekontorordning, er at de ansatte har vært veldig tilpasningsdyktige.

– Folk savner selvfølgelig det sosiale, men ledelsen og HR i selskapet har gjort veldig mye bra for å skape fellesskapsfølelse også digitalt, sier han.

Gryende optimisme

Nå jobbes det med planer for å gjenåpne kontorene etter koronaåret, der de aller fleste av de ansatte har vært på hjemmekontor. Konserndirektør Bård Hernes er optimistisk med hensyn til fremtiden. Han forteller om høy aktivitet i bygge- og anleggsbransjen og at de ser en gryende post-korona-optimisme.

– I Norconsult regner vi fortsatt med å ansette flere hundre nye medarbeidere hvert år, både nyutdannede og erfarne. Vi ser at det vil bli et økende behov for seniorkompetanse innen de fleste områder, særlig innen bærekraft, ytre miljø, mobilitet og teknologi.

– Norconsult har mange store og komplekse prosjekter vi deltar i, og vi trenger folk med lang og bred erfaring fra prosjekt- og prosjekteringsledelse. Vi er alltid på jakt etter flinke folk som har jobbet i større tverrfaglige prosjekter tidligere, og gjerne ledet disse.

– Eksempel på store prosjekter vi jobber med nå er blant annet E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst, jernbanestrekningen Drammen-Kobbervikdalen og Nytt Radiumhospital, opplyser konserndirektøren.

Selskapet sørger også for rekruttering av nyutdannede. Hernes forteller at Norconsult også i år ansetter mange studenter i sommerjobber, i likhet med i fjor.

– Sommerstudentprogrammet vårt går som planlagt, og vi har i år rett i underkant av 100 sommerstudenter som skal prøve seg som rådgivere ved mange av våre kontorer, sier Hernes.

Stolt fagorganisert

Med cirka 1400 Tekna-medlemmer er Tekna-gruppa i Norconsult den største etter Equinor i privat sektor. Ali Yasar Øzbal synes det er en ære å ha fått de ansattes støtte både som nestleder i Tekna-gruppa og som vararepresentant i selskapets styre.

Tekna-medlem Ali Yasar Øzbal tror AR-teknologi kommer til å bli en viktig teknologi innen bygg og anlegg i fremtiden.

Gjennom AR-briller kan man se ting som er planlagt, men ennå ikke bygget.

– Vi har en høy andel fagorganiserte blant de ansatte, noe vi har grunn til å være stolt over, mener han.

Selv jobber den unge sivilingeniøren, utdannet fra NTNU, med konstruksjonsteknikk innen industriavdelingen i bygg og anleggsdivisjonen. Han forteller om varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

– I det siste har det for min del gått mye tid på et prosjekt for VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) og dessuten et prosjekt som handler om elektrifisering av oljefeltet Johan Sverdrup med flere plattformer.

Tro på AR-teknologi

Ali Yasar Øzbal synes noe av det mest spennende som skjer i byggebransjen er det som skjer innen bruk av AR-teknologi.

– Vi holder akkurat på å teste teknologien i bygget til Kappa Bioscience i Oslo. AR (Augmentet Reality som betyr utvidet virkelighet) er neste nivå etter VR (Virtual Reality), forklarer han. For den som er kjent med spillteknologi, kan Pokemo Go, der virtuelle figurer plasseres i den virkelige verden på smarttelefonen din, sammenlignes med dette.

– Gjennom AR-briller kan du bevege deg i et bygg, og gjennom brillene se det som er planlagt i bygget før det er ferdig, for eksempel tekniske anlegg som ventilasjons- eller sanitæranlegg eller konstruksjonselementer helt ned på detaljnivå. Samtidig kan folk som sitter et annet sted følge med på det du ser gjennom brillene og diskutere løsninger underveis.

– Dette kommer det mer og mer av i fremtiden, og er noe vi har veldig tro på, sier Ali Yasar Øzbal.

Om tallene:

Dette er jobbveksten for rådgivende ingeniørtjenester.

Ti på topp i jobbvekst for rådgivende ingeniørtjenester omfatter alle foretak med næringskoden byggeteknisk konsulentvirksomhet (71.121) fra mars i 2020 til april i 2021. Registrert jobbvekst er antall arbeidsforhold som de respektive selskapene selv har rapportert til myndighetene gjennom månedlige A-meldinger. Selskaper etablert med ansatte etter mars 2020 er holdt utenom.

Dette defineres som Tekna-yrker:

SSB utgir kvartalsvis statistikk for utviklingen i arbeidsplasser fordelt på yrker. Yrkene er basert på en internasjonal klassifisering av yrker. Tekna Magasinet skiller mellom det vi kaller Tekna-yrker og alle yrker. Tekna-yrker omfatter de yrkene hvor Tekna har medlemmer.