Thora Heieraas er ansatt som direktør for divisjon plan, arkitektur og landskap i Norconsult.

Thora Heieraas ansatt som direktør for ny divisjon i Norconsult

Norconsult har de siste årene bygd opp et sterkt plan-, arkitekt -og landskapsmiljø, og etablerer dette nå som et eget forretningsområde ved hovedkontoret under ledelse av Thora Heieraas. Thora har vært ansatt i Norconsult siden 1996, og har de siste 15 årene vært avdelingsleder for Planavdelingen ved Hovedkontoret.

–Vi forventet at det skulle bli stor interesse for denne nyopprettede lederstillingen, og vi har hatt mange sterke og godt kvalifiserte kandidater med i rekrutteringsprosessen. Vi er svært godt fornøyd med at Heieraas har takket ja til stillingen, og stolte av at vi har så mange dyktige og motiverte lederkandidater i egne rekker. Med Thora har Norconsult fått en erfaren leder med god faglig innsikt som kjenner selskapet og selskapets rutiner svært godt, sier konserndirektør Hovedkontor i Norconsult, Bård Hernes.

Den nye divisjonen vil ved oppstart ha 90 erfarne medarbeidere med et godt markedsinngrep innenfor Plan og Arkitektur, og er godt rustet for videre vekst og utvikling. Divisjonen vil bidra med sin kompetanse innen alle øvrige markedsområder, og da spesielt innen Samferdsel og Bygg og eiendom.

– Jeg har vært ansatt i Norconsult i over 20 år, og har hatt gleden av å jobbe med veldig flotte og dyktige kolleger. Det har vært en spennende tid hvor jeg har fått lov til å utvikle meg innen både fag og ledelse. Jeg ser frem til å ta steget videre og begynne i jobben som direktør for Plan, Arkitektur og Landskap i Norconsult, sier Thora Heieraas.