Tidligere byarkitekt i København, Camilla van Deurs, blir partner i Nordic Office of Architecture.
Tidligere byarkitekt i København, Camilla van Deurs, blir partner i Nordic Office of Architecture.

Tidligere byarkitekt blir partner i Nordic Office of Architecture

Tidligere byarkitekt i København, Camilla van Deurs, blir partner i Nordic Office of Architecture (Nordic). Hun skal lede og videreutvikle selskapets nye tjenesteområde, strategisk byutvikling. Ansettelsen styrker Nordics tjenestetilbud og befester selskapets markedsposisjon.

– Jeg er svært glad for denne muligheten til å bli en del av Nordic, et selskap kjent for sin fremtidsrettede tilnærming til å forme morgendagens bærekraftige byer. Nordic utmerker seg innen offentlige oppdrag, og integrerer bærekraft som en naturlig del av prosjektene sine. Etter fem givende år for København by, ser jeg frem til å videreutvikle spennende prosjekter sammen med teamet i Nordic i Danmark, og er svært motivert for å starte i jobben, sier Camilla van Deurs, som var partner i Gehl Architects før hun ble byarkitekt i København.

Nordic Office of Architecture i Danmark har solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester: fra prosjekter for offentlige kunder innen helse, omsorg og utdanning, til offentlig og privat boligutvikling, landskapsarkitektur, arbeidsplasstrategi og kunderådgivning. Strategisk byutvikling blir nå en del av tjenestetilbudet.

Fra venstre: Sofie Pescardt, Creative Director i Nordic Office of Architecture. Camilla van Deurs, Partner i Nordic Office of Architecture. Mads Engel, Director of Nordic Office of Architecture, København.