John Kristiansen og Kjetil Myhre

To nye prosjektdirektører i Norconsult

Fra 1. januar er Kjetil Myhre utnevnt til prosjektdirektør innen markedsområde samferdsel, og John Kristiansen prosjektdirektør innen markedsområde bygg og eiendom i Norconsult.

Myhre skal ha hovedfokus på totalentrepriser på bane i Norge og utvikle Norconsults posisjon i samferdselsmarkedet på Ringerike. Han har kjernekompetanse innen jernbane elektro, og har erfaring fra rådgiver, byggherre og entreprenør. Han har et stort nettverk både hos kunder og samarbeidspartnere, og har gjennom sin erfaring meget god innsikt i marked, gjennomføringsmodeller og i jernbanefaget.

– Det økte fokuset på totalentrepriser på bane gjør at vi har behov for en målrettet innsats for å etablere gode kundeforhold til strategiske utvalgte entreprenører. Samtidig må vi ha et sterkt fokus på å videreutvikle og tilpasse våre tjenester inn mot dette markedet. Myhre, med sin fremoverlente holdning og sin solide erfaring, vil være viktig for at vi skal lykkes videre med dette. Jeg er glad for at Myhre har tatt på seg denne oppgaven, sier direktør Samferdsel i Norconsult Sigurd Rugsland.

Myhre vil være en del av ledergruppen i avdelingen for samferdselselektro, og vil samtidig jobbe tett opp mot ledelsen i divisjon samferdsel og markedsområdet samferdsel. Han vil fortsatt også inneha sentrale roller i oppdrag, og være en viktig del av fagmiljøet i samferdselselektroavdelingen.

– Jeg takker for tilliten jeg er blitt vist og ser frem til å kunne bidra ytterligere til å styrke posisjonen til Norconsult inn mot totalentreprisemarkedet og ta nye markedsandeler. Vi har et spennende og sterkt miljø på bane og jeg er stolt av å være med å videreutvikle dette, sier Kjetil Myhre.

Styrker VVS i Osloområdet

Nytilsatte prosjektdirektør John Kristiansen er en ettertraktet VVS-rådgiver i tidligfase hos avdeling Bygg og Eiendom VVS sine nøkkelkunder i privatmarkedet, både hos entreprenører, arkitekter og eiendomsaktører. I sin nye rolle vil han jobbe primært opp mot dette segmentet i Osloområdet.

- Kristiansen er en av våre aller dyktigste og mest erfarne fagfolk med en unik kontaktflate mot markedet, og han vil fylle stillingen som prosjektdirektør på en meget god måte. Han er en viktig medarbeider for å ta flere markedsandeler og at Norconsult blir enda mer synlige i markedet i Osloregionen, sier direktør bygg og eiendom i Norconsult Kjetil Ruud.

I stillingen som prosjektdirektør vil Kristiansen få viktige oppgaver knyttet til sentrale kunder, markedssegmenter og samarbeidspartnere, samt fortsatt jobbe aktivt med tidligfaserådgivning.

- Jeg er glad for å få denne muligheten, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å posisjonere Norconsult inn mot oppdrag og prosjekter og fortsatt bidra til at fornøyde kunder oppnår sine prosjektmål på en bærekraftig måte, sier John Kristiansen

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss