Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. (Foto: Einar Aslaksen)

Tredje kvartal 2017: Solid omsetningsvekst og resultatforbedring

Omsetningen i tredje kvartal utgjorde 913 MNOK, en økning på 9,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet for kvartalet økte til 101 MNOK mot 82 MNOK i fjor. Driftsmarginen utgjorde 11,1 prosent. I tredje kvartal har selskapet gjennomført tre oppkjøp, Skovhus arkitekter, BrannSafe og ARA Engineering.

Så langt i år utgjør omsetningen 3,2 mrd. NOK, noe som tilsvarer en økning på 6,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet driftsresultat så langt i år utgjør 286 MNOK (mot 254 i 2016). Driftsmarginen så langt i år er 8,9 prosent, mot 8,5 i samme periode i 2016.

– Vi er svært fornøyde med å ha oppnådd rekordhøy omsetning og resultater i et marked hvor konkurransen er tøff, og det er press på timeprisene. Vi opplever et høyt aktivitetsnivå innen mange av våre markedsområder, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Tre oppkjøp

I tredje kvartal kjøpte Norconsult rådgivningsselskapet BrannSafe AS, og styrket med det sin kompetanse innen brannteknisk rådgivning. I tillegg overtok Norconsult selskapet ARA Engineering for å styrke posisjonen innen energi- og kraftoverføringsmarkedet. ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk, som omfatter kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner. Med overtakelsen av ARA Engineering er Norconsult nå også representert på Island og i Polen. Også det danske arkitektselskapet Skovhus Arkitektur ble oppkjøpt i løpet av tredje kvartal. Med Skovhus Arkitekter styrker Norconsult sin posisjon for å levere tverrfaglig rådgivning i det danske markedet.

Mange nye prosjekter

Selv om markedet er krevende og det er mange som konkurrerer om oppdragene har Norconsult den siste tiden vunnet en rekke attraktive oppdrag. Noen eksempler er kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) om gjennomføring av forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg, prosjekteringsansvar i Bispevika for AF Gruppen,vannbehandlingsanlegg for Ringsaker kommune, hhv. Mesna og Moelv, elektrifisering av fergekaier på Vestlandet for Fjord 1, og Sjøfronten 1 i Molde.

Flere dyktige medarbeidere

Norconsult rekrutterer mer enn 250 nye medarbeidere årlig, og teller i dag over 3 100 fast ansatte. Nylig arrangerte selskapet rekrutteringskampanjen «Heads for Tomorrow» i forbindelse med UKA i Trondheim. Kampanjen bidrar til å bygge omdømme og interesse rundt Norconsult blant nyutdannede studenter. Nylig kåret Universum Norconsult til en av Norges mest attraktive arbeidsplasser blant ingeniører. I løpet av tredje kvartal ansatte Norconsult flere dyktige senior-medarbeidere, blant annet ny kontorleder for henholdsvis Lillestrøm, Hamar og Stavanger, samt ny markedssjef i Region Vest.

Alle tall i 1.000 kr Q3 2017 YTD 2017 Q3 2016 YTD 2016
Omsetning 913 3 206 832 2 998
Driftsresultat 101 286 82 254
Driftsmargin i % 11,1 % 8,9 % 9,8 % 8,5 %
  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss