Tredje kvartal 2020: Sterk resultatutvikling for Norconsult

Omsetningen for Norconsult i tredje kvartal var 1 419 (1 313) MNOK, en økning på 8 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 169 (132) MNOK. Dette er en sterk økning fra samme kvartal i fjor og det beste kvartalet hittil for Norconsult. Brutto driftsmargin for kvartalet ble 11,9 prosent mot 10,1 prosent i samme kvartal i fjor.

Norconsultkonsernet leverte sterk vekst i brutto omsetning og resultat for de tre første kvartalene i 2020. Brutto omsetning per tredje kvartal endte på 4 979 MNOK mot 4 472 per tredje kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 508 MNOK (11,3 prosent). Den organiske veksten hensyntatt oppkjøp er ca. 7 prosent. Driftsresultatet er 450 MNOK mot fjorårets 367 MNOK. Brutto driftsmargin for konsernet hittil i år økte fra 8,2 prosent i 2019 til 9 prosent i 2020. Driftsresultatet er hjulpet av kostnadsbesparelser som følge av koronasituasjonen. Det dreier seg blant annet om reisevirksomhet, kurs, opplæring og kontor- og driftskostnader.

Forretningsområde Norden - som inkluderer Norconsult-gruppens selskaper i Sverige, Danmark, Island og Polen, i tillegg til Technogarden, har en omsetningsøkning på 229 MNOK (+19,6%) per tredje kvartal, målt mot samme periode i 2019. I underkant av 100 MNOK av denne veksten kommer fra en svakere norsk krone, men underliggende vekst er fremdeles sterk.

– Sammen med kundene og samarbeidspartnerne våre har vi klart å holde aktivitetsnivået høyt, til tross for tøff konkurranse og et krevende marked under koronapandemien. Spesielt stolte er vi av den gode utviklingen vi ser i våre naboland, Sverige og Danmark, hvor lønnsomheten også har styrket seg vesentlig, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

God aktivitet i flere prosjekter

I tredje kvartal opplever Norconsult høy aktivitet i nesten alle virksomhetsområder og i hele Norden. I Norge er selskapet i gang med rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen vest for Oslo, samt detaljregulering av ny trasé for E18/E39 Ytre ringvei i Kristiansand. Norconsult er også sentral i prosjektering av ny E6 på strekningen Roterud – Storhove, nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, Hammerfest sykehus, Narvik sykehus og nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum Vannverk. Nylig vant Carpe Diem demenslandsby i Bærum prisen for årets helsebygg, et prosjekt hvor Norconsult har samarbeidet tett med Nordic – Office of Architecture.

Norconsult i Sverige har vunnet oppdraget med å bygge opp Polarbröds bakeri i Älvsbyn, som ble totalskadet i en brann sent i sommer. Sävehuset, en grunnskole på Gotland, har vunnet prisen for Årets miljøbygg. Som ansvarlig hus-, innrednings- og landskapsarkitekter, har Norconsult vist at man kan gi et nedslitt bygg helt nytt liv. Prisen deles ut av Sweden Green Building Council.

I Danmark har Norconsult vunnet oppdraget om bygging ny politstasjon i Silkeborg. Boligselskabet Viborg har valgt Norconsult som totalrådgiver i forbindelse med renovering av Digterparken med i alt 383 boliger. Videre er Norconsults team blant de utvalgte i en arkitektkonkurranse hvor det skal utvikles 400 000 kvm. i Københavns nye bydel, Jernbanebyen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norconsult AB i Sverige og Norconsult A/S i Danmark.

Norconsult-selskapet Technogarden Albatross Prosjektledelse vant nylig rammeavtale med Bane NOR innen prosjektstyringstjenester, hvor det skal leveres ressurser til utbyggingsprosjekter i regi av Bane NOR.

Norges mest attraktive rådgiverselskap

Norconsult har over mange år jobbet målrettet med rekruttering, særlig mot ingeniørstudenter, og i skarp konkurranse med andre, store norske selskaper. Yrkesaktive ingeniører kåret nylig Norconsult til Norges nest mest attraktive arbeidsgiver i den årlige undersøkelsen Universum Professional Survey. I den samme undersøkelsen er Norconsult rangert som best i bransjen innen kategorien rådgivende ingeniør.