F.v.: Adm.dir. Ola Greiff Johnsen (NoIS), initiativtaker i Trondheim kommune; Knut Helge Togstad, produkteier ISY Prosjekt Endring, Gard Valle Arefjord, NoIS og avd. leder Prosjektstyring, Geir Scott Janssen (NoIS).

Trondheim kommune vant ISY Innovation Award 2021 for digitaliseringsløft av endringshåndteringer

På ISYdagene 2021 ble innovasjonsprisen ISY Innovation Award delt ut til Trondheim kommune for deres idé og bidrag til utviklingen av den nye løsningen ISY Prosjekt Endring. ISY Innovation Award er en utmerkelse som hvert år deles ut på Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) sitt brukermøte, ISYdagene.

 – Vi setter stor pris på alle våre kunder, men vi ønsker å fremme de som utmerker seg litt ekstra. Det er kunder som kanskje kan oppleves som krevende, men som først og fremst innovative og nytenkende. Disse kundene ønsker vi å vise fram gjennom vår innovasjonspris ISY Innovation Awards, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Digitaliseringsløft
Endringshåndteringer i prosjekter er en sentral del av bygg- og anleggsprosjekter, og digitaliseringsløftet gir Trondheim kommune en mer effektiv arbeidsflyt. Initiativtaker til løsningen, Knut Helge Togstad, har fått det han ønsket seg.

– Bakgrunnen for løsningen var et behov for å endre en manuell arbeidsflyt til en digital arbeidsflyt. Med ISY Prosjekt Endring har vi fått mer styring på arbeidsprosessen knyttet til endringshåndteringene. Kontraktsstyringen gjøres nå mer effektivt, og med bedre kvalitet, sier Knut Helge Togstad, avdelingsleder kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Samarbeidsprosjektet hadde oppstart høsten 2019. Prosjektet har siden dette vært gjennom ulike faser som konsept, utvikling og test. Jevnlige arbeidsmøter har sikret kontinuerlig tilbakemeldinger og korrigeringer.

– Vi jobbet tett sammen for å kartlegge behov og utfordringer, og kom gradvis frem til en løsning som dekket behovene. Med fantastiske samarbeidsevner og engasjement gjennom hele prosessen, har Trondheim kommune en stor del av æren for den nye løsningen ISY Prosjekt Endring, sier Gard Valle Arefjord, produkteier for ISY Prosjekt Endring.

En verdig vinner
ISY Prosjekt Endring ble tatt i bruk våren 2021, og benyttes så langt på oppfølging av kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp og grønt.

– Et av målene vi satte oss var at løsningen skulle ha lav brukerterskel. Det var viktig i og med at også leverandørene våre må benytte løsningen. Tilbakemeldingen så langt tyder på at vi har lykkes med det, forteller Togstad.

Trondheim kommune har gjennom sin fremoverlente holdning til digitalisering, med fokus på behov og gevinster, bidratt til å skape en innovativ løsning.

– Trondheim kommune har stilt krav til oss, men også spilt oss gode gjennom godt samarbeid. De har bidratt til å prege fremtiden for en av våre løsninger, og er en verdig vinner av ISY Innovation Award 2021, sier Greiff Johnsen.