Rådgiverteamet bestående av Norconsult, Nordic – Office of Architecture og COWI er valgt av Avinor for utvidelse av Trondheim Lufthavn Værnes. (Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture).

Trondheim Lufthavn Værnes utvider - øker kapasiteten og blir grønnere

Avinor igangsetter nå et prosjekt for å utvikle og modernisere Trondheim Lufthavn Værnes. Målet er å gjøre lufthavnen mer effektiv, sikrere, fleksibel og grønn. Norconsult, Nordic – Office of Architecture og COWI er valgt til oppdraget og arbeidet starter allerede før sommeren.

‒ Vi er veldig glade for at vi nå er i gang med et nytt skisseprosjekt, og at vi har fått med et godt rådgiverteam. Det vil bli både spennende og krevende å jobbe med et så stort byggeprosjekt, samtidig som vi må ha et veldig sterkt fokus på kostnadene både i drift og i prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid nødvendig for å at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag – ved å levere sikre og effektive tjenester til innbyggere og virksomheter i vår region. Likevel er det viktig for oss å presisere at dette prosjektet ikke kan realiseres før vi er gjennom den krisen luftfarten og Avinor er i, men da skal vi også være klar, sier lufthavndirektør Marit H. Stigen.

Rådgivertrioen Nordic – Office of Architecture, COWI og Norconsult, har nå fått oppdraget med å utvikle forbedret terminalløsning for Trondheim Lufthavn Værnes. Prosjektet vil gjennomføres med bistand fra ekstern prosjektleder, Avinors egne prosjektressurser og lokal fagkompetanse.

Solid kompetanse på lufthavn

‒ Teamet vårt har god erfaring med samarbeid på store byggeprosjekter, og har blant annet samarbeidet på ny terminal på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland. Vi opplever at vårt tverrfaglige samarbeid skaper synergier knyttet til helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger, noe som vil gi stor merverdi for Avinor, sier Gisle H. Fagerlid, markedskoordinator for lufthavn i Norconsult.

Mer effektiv og fleksibel lufthavn

Moderniseringsprosjektet skal både bedre kapasiteten, sikre god passasjerflyt og effektivisere driften av flyplassen og dens mange funksjoner. Bagasjeanlegget skal moderniseres og utvides, det skal bygges nytt varemottak og det skal tilrettelegges for et bedre kommersielt servicetilbud.

‒ Vi gleder oss til å gå løs på denne oppgaven sammen med Avinor. Her vet vi at man tenker langsiktig og vi ser frem til å sammen finne de beste løsningene for fremtiden. Modernisering vil komme Trondheim og regionens befolkning og næringsliv til gode, sier Bjørn Olav Susæg, oppdragsansvarlig for rådgivergruppen, arkitekt og partner i Nordic.

Fokus på miljø og energieffektive løsninger

Ambisjonen for den nye lufthavnen i Trondheim er å gjøre klimaavtrykket så lavt som mulig. Ved å ha et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger vil prosjektet stille krav til forbedret avfallshåndtering, samt øke gjenvinnings- og ombruksgraden av eksisterende bygg, rive- og overskuddsmasser. Grønne anskaffelser skal også benyttes for å bidra til en reduksjon i CO₂-utslippene med 40 % iht kravene fra Parisavtalen.

‒ Avinor en byggherre med store miljøambisjoner. De stiller alltid høye miljøkrav og sørger for å sette alle miljørelaterte aspekter ved flyplassen høyt på agendaen, forteller Frode Fjeldstad prosjektsjef i COWI, som får ansvar for energi- og miljøløsningene.