Universum: Norconsult er kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser. Det gjør de ved å spørre studenter ved universiteter og høyskoler om hvem som er deres drømmearbeidsgiver. I år har i underkant av 14 000 studenter totalt sagt sin mening.

Norconsult rangeres som nr. 5 blant teknologibedriftene, og beholder dermed en sterk posisjon som en av landets mest attraktive arbeidsgivere gjennom flere år. I undersøkelsen, hvor i overkant av 3 000 ingeniørstudenter har svart, rangeres Norconsult som nr. 5 blant menn og nr. 4 blant kvinner når de oppgir sin drømmearbeidsgiver. Undersøkelsen viser at studentene er mest opptatt av at de kommer til en bedrift med et godt arbeidsmiljø, at de har spennende arbeidsoppgaver og at de ser utviklingsmuligheter i sin videre karriere.

Universums Topp 10-liste over Norges mest attraktive arbeidsgivere for ingeniørstudenter:

  1. Equinor
  2. Kongsberg Gruppen
  3. Multiconsult
  4. Aker Solutions
  5. Norconsult
  6. Sintef
  7. Hydro
  8. Microsoft
  9. Rolls-Royce
  10. Forsvaret