Foto: God stemning på møtet mellom Kunnskapsminister Henrik Asheim, Rådgivende Ingeniørers Forening, Krzysztof Wojslaw og Tor Martin Lystad. Foto: RIF

Utdanningsministeren møtte Europas mest talentfulle ingeniører

Denne uken møtte Utdanningsminister Henrik Asheim gull- og sølvvinneren av den europeiske ingeniørkåringen EFCA Future Leaders. I møtet med Krzysztof Wojslaw (Sweco) og Tor Martin Lystad (Norconsult) ble det blant annet diskutert verdien av arbeidsrelevant ingeniørutdanning.

Under prisutdelingen i konkurransen EFCA Future Leaders i juni stakk Norges to finalister, bruingeniørene Krzysztof Wojslaw og Tor Martin Lystad av med både gullet og sølvet. De kan dermed kalle seg Europas mest talentfulle ingeniører. Som et resultat av dette ble det arrangert et møte mellom de to vinnerne, Rådgivende Ingeniørers Forening og utdanningsministeren som gjerne ville gratulere Krzysztof og Tor Martin med bragden.

– Vi satte stor pris på at utdanningsministeren prioriterte å møte oss midt i en hektisk valgkamp. Vi var innom flere temaer knyttet til kompetanse. Både hvor sentral bedriftenes ledelse og arbeidskultur er for å kunne kapitalisere på de unges unike digitaliseringskompetanse, samt hva det er viktig at utdanningsinstitusjonene leverer på til våre bedrifter, forteller Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Høyt nivå på norsk ingeniørkompetanse

– Det er klart det er stas å bli invitert til ministermøte, og det er inspirerende at Asheim viser interesse for en bransje som vil spille en kritisk rolle når dagens og fremtidens utfordringer skal løses. Det er alltid givende å prate om hvilke behov som vil prege bransjen fremover, og hva som må til for å sikre at den neste generasjonen med ingeniører får den spiss- og breddekompetansen som kreves i arbeidslivet, spesielt når det kommer til digitalisering og automatisering. Vi opplever allerede at våre kunder stiller strengere krav når det kommer til effektivisering, digitalisering og bærekraft og det er ingen tvil om at denne kompetansen vil bli viktigere fremover, sier en fornøyd Krzysztof Wojslaw etter møtet med Asheim.

– Dobbelt norsk i kåringen av Europas største ingeniørtalenter viser et høyt nivå på norsk ingeniørkompetanse, og det er hyggelig at det blir lagt merke til også fra regjeringshold. Det er en fjær i hatten både for utdanningsinstitusjonene og norske ingeniørbedrifter. Både Krzysztof og jeg jobber med bruer, men med litt ulike deler av brufaget. En fellesnevner er digitale arbeidsmetoder, automatisering og programmering. For å ruste studentene best mulig til arbeidslivet, tror jeg at et økt fokus på programmeringskompetanse, ikke bare i den høyere utdanningen, men også tidligere, blir viktig. Vi ser at våre nyutdannede medarbeidere fort blir en ressurs når de har gode programmeringsferdigheter.

Verdensledende innen lange bruer

Gjennom Ferjefri E39-prosjektet, der grensesprengende bruer utredes, har norske ingeniørbedrifter og de norske forskningsmiljøene utviklet verdensledende kompetanse innen lange bruer. Dette er kunnskap som er viktig for Norge, men potensialet er stort for at denne kompetansen kan bidra til gode løsninger i det internasjonale markedet. - For min egen del har det vært viktig at Norconsult har lagt til rette for at jeg har kunnet ta en doktorgrad innen brufaget, i kombinasjon med jobb i Norconsult, avslutter Lystad.