Thomas Fløien Angeltveit (nummer to fra høyre) representerte Norconsult i en paneldebatt om smart teknologi og dataflyt sammen med representanter for andre aktører og leverandører. Foto: Norconsult

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

Norconsult og NoIS har utviklet åpenBIM for å tilpasse programvaren bedre til kundens behov. Rådgiverne Thomas Fløien Angeltveit og Simen Riseng Olsen mener åpenBIM kan gi store fordeler i mange samferdselsprosjekter.

– Utfordringen innen samferdselssektoren har vært at man har vært bundet opp mot DWG-formatet (kort for drawing, red.anm) og programvare som bare gir 3D, men ikke BIM. Derfor har vi i Norconsult jobbet aktivt opp mot programvareleverandørene for å få utviklet programvaren i riktig retning. Samtidig har vi sammen med NoIS utviklet apper og tilleggsfunksjonalitet som gjør at vi kan jobbe på en helt ny måte i for eksempel jernbaneprosjekter, fortalte Thomas Fløien Angeltveit da han deltok i en paneldebatt om åpenBIM på Trimble-konferansen i Stavanger.

Trimble er det årlige brukermøtet for brukerne av Novapoint, hovedprosjekteringsverktøyet for vei og bane i Norge. Med sine rekordmange 370 påmeldte møttes bransjen for å dele erfaringer fra hvordan man jobber med programmet. Angeltveit gjentok budskapet han kom med under BuildingSmart-konferansen, som nylig ble arrangert i Oslo, hvor han holdt et foredrag sammen med Simen Riseng Olsen om bruken av åpenBIM i samferdselsprosjekter:

– For oss er det viktig å løfte blikket og se hva andre bransjer får til. Du kommer ikke videre av å bare sitte og vente. Du må gjøre noe aktivt. Enten får vi leverandørene til å gjøre endringer, eller så gjør vi det selv.

Digitalisering i felleskap

I likhet med Trimble er BuildingSmart en viktig arena for erfaringsdeling fra ulike prosjekter innen bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Tema i år var «Digitalisere sammen», og BuildingSmart tok blant for seg åpenBIM i en større sammenheng og hadde en egen sesjon for infrastruktur.

ÅpenBIM er et åpent filformat for bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som i denne sammenhengen benytter seg av filformatet IFC (Industry Foundation Classes). I infrastrukturbransjen benyttes dette filformatet svært lite, men nå skjer det ting med både standardisering og programvaren som benyttes i bransjen.

Ifølge Simen Riseng Olsen ligger det store muligheter for å jobbe mer effektivt med BIM i samferdselsprosjekter, ved å tenke litt nytt.

– Det er spesielt gøy at vi kan utvikle og lage vår egen programvare for å løse problemer. Det er alltid en utfordring å lære seg noe nytt, men her er det store fordeler å hente for den innovative, avslutter Riseng Olsen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss