Erna Solberg åpnet Vamma 12 kraftverk. Her er statsministeren flankert av teamet fra Norconsult. Foto: E-CO.

Vamma 12 kraftstasjon åpnet: Norconsult har stått for all prosjektering

Onsdag 18. september var det offisiell åpning av Vamma 12 kraftverk. Norconsult har bidratt med et solid team og vært ansvarlig for prosjekteringen av kraftstasjonen. Det var statsminister Erna Solberg som sto for den offisielle åpningen.

I tillegg til prosjektering med komplett BIM, har Norconsult vært ansvarlig for forespørsler og flere spesialistoppdrag.

Vamma kraftverk ligger ved Glomma, 18 kilometer nedenfor Øyeren i Askim og Skiptvet kommuner. Kraftstasjonen er Norges største elvekraftverk og har en slukeevne på 500 kubikkmeter i sekundet og 127 megawatt installert effekt. Hele prosjektet har en kostnadsramme på nær en milliard kroner.

- Det har vært et stort og spennende prosjekt å være med på. Det har vært godt samarbeid og konstruktiv dialog med kunden hele veien, og vi er stolte av å ha vært ansvarlig for hele prosjekteringen i dette banebrytende prosjektet, sier oppdragsleder i Norconsult, Franziska Ludescher-Huber.

Stort og komplekst

Norconsult har vært tverrfaglig, rådgivende ingeniør for Vamma 12 prosjektet helt fra mulighetsstudien startet i 2011 til ferdigstillelsen i 2019.

– Det er et stort team med kompetente mennesker som over lang tid har utført prosjektering av samtlige fag i et omfattende og komplekst vannkraftanlegg. Prosjektet har vært banebrytende ved å være det første store vannkraftprosjektet som tok i bruk BIM på en måte som gjorde papirtegninger overflødig. Norconsult har ledet an i dette arbeidet på en imponerende måte, sier prosjektleder Fidjar Molle i E-CO.

– Jeg er meget godt fornøyd med den jobben Norconsult har utført og det samarbeidet vi har hatt i prosjektet. Jeg vil på vegne av E-CO rette en stor takk til alle medarbeiderne i Norconsult som hver på sin måte har bidratt til å realisere dette fantastiske anlegget. En særlig takk til oppdragsleder Franziska Ludescher-Huber og prosjekteringsleder Egil Rune Skjolden som har ledet prosjekteringsteamet i Norconsult på en fremragende måte.

Tegningsløst

Prosjektet ble utført i BIM for alle fag, og det ble ikke levert tegninger. Som prosjekterende har Norconsult vært ansvarlig for BIM-modellen i prosjektet og bygging ble gjennomført på grunnlag av den digitale modellen.

170 000 hestekrefter og 100 elefanter i sekundet!

Det oppgraderte anlegget er Norges største elvekraftverk, og det er store dimensjoner på kraftstasjonen. Turbinens løpehjul har en diameter på nesten 8 meter og effekten på 127 MW tilsvarer 170 000 hestekrefter. Det er sprengt ut over 250.000 m3 med fjell og støpt over 35.000 m3 betong. Kaplanaggregatets slukeevne på 500 kubikkmeter i sekundet tilsvarer vekten av cirka 100 elefanter – i sekundet.

Den årlige produksjonen på 1,6 TWh i Vamma kraftverk utgjør mer enn 1 prosent av landets totale forbruk. Fra bunnen av lensekummen til toppen er det 70 meter – fire meter høyere enn Oslo rådhus.

Positive miljøkonsekvenser

Hele Vamma kraftverk produserer nok strøm til nesten 80 000 boliger, 200 000 personer, eller nok strøm til å lade 420 000 elbiler.

Det er så å si ingen negative miljøkonsekvenser av etableringen av Vamma 12, utover ulemper som følge av anleggsarbeid i byggeperioden. Både vannføring og vannstander på oppstrøms og nedstrøms side er de samme som før. Den største forskjellen er at mer av vannet nå vil gå gjennom turbiner i stedet for gjennom flomløpet ved høyere vannføringer.