Det ble kamp om den gule trøya i utviklingsteamet hos NoIS, her presentert ved Jon Sommervold, Dagfinn Dale Kloven (bak) og Synne Ellefsen. (Foto NoIS)

Vant pris for beste BIM-idé 2019

Samarbeidet mellom AF Gruppen, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Norconsult om utviklingen av en BIM-innsynsmodell for Nye Veier, resulterte i høythengende BIM-pris på BA-næringens innovasjonskonferanse Den Kloke Teknologi.

Den Kloke Teknologi (DKT) heier frem de som brenner for teknologi, evner å tenke nytt og som gir det lille ekstra. Hvert år kåres det vinnere i ulike kategorier på DKT. Som i Tour de France får vinnerne trøyer som bevis på sin bragd: Gul trøye går til beste BIM-idé, grønn trøye går til beste foredrag og hvit trøye går til beste utstiller. Det var altså den gule trøyen for beste BIM-idé som i år ble tildelt grupperingen AF Gruppen, NoIS og Norconsult for utviklingen av en BIM-innsynsmodell.

Høyeste digitale krav noen gang fra Nye Veier

Den prisvinnende BIM-innsynsmodellen er utviklet i verktøyet ISY Prosjekt, og gjelder for veiprosjektet E39 Kristiansand vest - Mandal øst, som er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Aldri tidligere har det vært stilt høyere krav til digitale leveranser i et norsk veiprosjekt. All rapportering til byggherren skal foregå digitalt, slik at Nye Veier selv kan hente ut all informasjonen fra innsynsmodellen. Til sammen har ca. 70 personer fra AF Gruppen, NoIS og Norconsult, bidratt, mens selve utviklingsteamet for BIM-innsynsmodelløsningen i ISY Prosjekt har talt 23 personer.

– Nøkkelen til suksess har vært et tett samarbeid mellom alle parter i prosjektet, og svært god struktur for metadata som kobler informasjon og modell, sier Inge Handagard fra AF Gruppen, som har vært primus motor for innovasjonsarbeidet.

Rapportvelde erstattes av live tilgang til all vesentlig informasjon

Nye Veiers svært høye krav til digitale leveranser har ført til banebrytende innovasjon, der de som byggherre kan hente ut digitale rapporter med nær sanntidskvalitet, slik som:

  • Prosjektert status (MMI) for alle fag og lokasjoner
  • Byggefremdrift vs. plan
  • Planvisualisering i modell
  • Hendelser - SHA, kvalitet og miljø
  • Dokumenter
  • Økonomi
  • Stedfesting/heatmaps for hendelser og dokumenter

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst består av 19 km motorvei med 47 konstruksjoner og har en ramme på 4,7 milliarder kroner. Det er anslått å omfatte 700 fagmodeller og 300.000 dokumenter. En tradisjonell tilnærming vil ikke gi mulighet til å navigere i en slik datamengde.

Ved utvikling av BIM-innsynsløsningen i ISY Prosjekt er det derfor utviklet nye metoder basert på skarpt definerte metadata i henhold til «common data platform»-prinsipper. Når dette gjennomføres fra prosjektering til bygging, gir det helt nye muligheter. For en bruker av BIM innsynsløsningen ville det vært umulig å navigere i et modelltre med 700 fagmodeller. Et smart modellfilter gjør den samme jobben, men mye enklere for brukeren. Noen få klikk på fag, parsell og arbeidspakke gjør at brukeren raskt kan fokusere på det hun er interessert i – enten det er selve modellen, hendelser eller dokumenter hun søker.