– Vi må tørre å være enda mer tydelige

Hege Njå Bjørkmann, leder for Strategisk råd for kommunikasjon i SAMMEN2030 og direktør for kommunikasjon og merkevare i Norconsult, tar til orde for en tydeligere og mer samlet BAE-næring.

Til Byggeindustrien uttaler hun at det er for langt mellom myndighetenes ambisjoner for BAE-næringen og kravene som stilles. Hun mener det i stor grad skyldes at næringen har vært for utydelig og lite konkret i dialogen med myndighetene.

– Vi må bli mer aktive og konkrete i dialogen med myndighetene. Vi har nok i for stor grad tenkt at myndighetene har tilgang til all den kunnskapen som befinner seg i næringen, men det kan vi ikke ta for gitt. BAE-næringen er stor og fragmentert, og når budskapene spriker, blir det vanskelig for myndighetene å finne frem til de gode tiltakene. De er avhengig av oppdatert og forent kunnskap og fakta, og det er vårt ansvar å sørge for at de får dette. Vi må rett og slett tørre å være enda mer samlet og tydelige, sier Njå Bjørkmann i en pressemelding.

Les hele artikkelen på bygg.no.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss