Konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, sammen med deltakerne på Perspektivdagen.

Vil ha de unges perspektiver på fremtidens byer

15 ingeniør- og arkitekturstudenter samt ungdomspolitikere diskuterte sine visjoner for fremtidens byer på Perspektivdagen hos Norconsult. På Samfunnskonferansen, som selskapet arrangerer 25. september, skal de presentere sine perspektiver.

– Dagens beslutningstakere innen nærings- og samfunnsliv burde lytte mer til yngre stemmer. Det er dere som skal leve i fremtidens samfunn. Derfor vil vi gjerne vite hva dere er opptatt av når det gjelder fremtiden, sa konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult da han ønsket velkommen til Perspektivdagen ved selskapets hovedkontor i Sandvika 9. august.

Studentene kom fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Oslo Metropolitan University (Oslo Met) og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Ungdomspolitikerne representerte KrFU, Unge Høyre og AUF.

Ansetter 100 nyutdannede i året

– I Norconsult ansetter vi rundt 100 nyutdannede hvert år. Vi ser at de tilfører nye perspektiver, friskt engasjement og verdifull erfaring som vi som har vært i bransjen lenge må lytte til og lære av, sa Jacobsen.

Etter foredrag fra noen av Norconsults fremste fageksperter innen bruk av spillteknologi og byutvikling, ble deltakerne delt inn i tre grupper. Hver gruppe fikk fire timer på seg til å diskutere og beskrive sine visjoner for fremtidens byer, med spesiell vekt på infrastruktur, forstedenes rolle og ulike boligformer. Bakteppet var urbanisering, demografi, klima, mangfold og teknologisk utvikling.

Alle de tre gruppene var opptatt av hvordan fremtidens byer kan bli grønnere og mer innovative, effektive og inkluderende.

Vil at ingeniører skal ta større plass i klimadebatten

Ingeniørstudentene fokuserte på hvordan teknologi kan brukes i fremtidens byplanlegging, mens arkitektstudentene var opptatt av at ulike byer og bydeler må bevare sine særpreg i stedet for å kopiere hverandre.

– Som ingeniør er det viktig å tenke klima, og jeg synes at ingeniører er for dårlige til å ta plass i klimadebatten. Dette er noe jeg ønsker å endre på. Det blir derfor svært spennende å presentere våre perspektiver foran viktige næringslivsaktører sammen med de andre teamene under Samfunnskonferansen, sier ingeniørstudent Ole Marius Svendsen, som tar en master i ingeniørfag med vekt på energi og miljø i bygg ved Oslo Met.

Ungdomspolitikerne var mest opptatt av å effektivisere politiske beslutningsprosesser for å sikre raskere byutvikling. De var også opptatt av at by- og boligutvikling må ta hensyn til økt mangfold i det norske samfunnet, og de mente byutviklere må legge mer vekt på sosiale møteplasser i bymiljøene.

– Politikerne må lytte til ulike befolkningsgrupper for å sikre at deres behov blir ivaretatt best mulig, sa Edel-Marie Haukland, nestleder i Nordland Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Presenterer perspektivene på Samfunnskonferansen

På Samfunnskonferansen 25. september, skal hver gruppe presentere sine forslag til løsninger som innledning til Samfunnsdebatten. Tema for konferansen er «Grønt horisont – veien til fremtiden», og ulike bidragsytere fra næringsliv, politikk og akademia vil på konferansen diskutere om vi har skjønt hva vi skal leve av i fremtiden, og hvordan vi skal leve?

– Det blir spennende å se de ulike perspektivene som presenteres på Samfunnskonferansen. De tre ulike gruppene har ulike erfaringer og bakgrunn og vil nok ha forskjellige innfallsvinkler på oppgaven, sier Daniel Skjevik-Aasberg, 1. nestleder i Unge Høyre.

**

Meld deg på som publikum til Samfunnskonferansen her.