Norconsults Alison Lem demonstrerer VR-modellen Norconsult har bygd i forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i Oslo for en deltaker på årets Women in VR.

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Stor interesse da Norconsult deltok med både stand og foredrag under årets Women in VR, Skandinavias største VR-event for kvinner interessert i teknologi.

Women in VR (virtuell virkelighet) ble arrangert 23. mai i Forskningsparken i Oslo som en feiring av noen av de ledende kvinnene innen immersiv teknologi. Målet for konferansen er å bidra til en forståelse av hvordan teknologi kan brukes for å skape vekst, sett fra et kvinnelig perspektiv. Foredragsholderne og fremviserne demonstrerte noe av det mest oppdaterte utstyret innen VR, og alle var inviterte til å både teste teknologien og dele ideer om hvordan vi kan møte den digitale fremtiden.

Rådgiver Katrine Opdahl Sousa var en av deltakerne som representerte Norconsult på arrangementet.

–Temaet for konferansen er viktig for Norconsult siden det er et mindretall kvinner som jobber med denne teknologien i vår bransje. Det er avgjørende at det skapes rom for kvinner som ønsker å ta del i den spennende utviklingen, og vi ønsker at flere skal finne det rommet i Norconsult, sier Sousa.

I flere av foredragene ble det trukket frem at teknologien som benyttes i dag er utviklet av menn for menn. Forskning som ble presentert viser at kvinner derfor må benytte løsninger som gjør dem syke eller som får en annen virkning enn det som var tiltenkt.

– Jeg har selv opplevd å bli «sjøsyk» av VR, men at det var såpass mye vanligere blant kvinner og har en biologisk forklaring var nytt for meg. Det er veldig positivt å se at slik forskning gjennomføres og at problemstillingen synliggjøres. VR og AR er relativt nytt, så her har kvinner en unik mulighet til ikke bare å medvirke, men også å drive utviklingen, slik at teknologien blir fullt tilgjengelig for oss også, sier Sousa.

Nyttig

Fra scenen ga maskiningeniør Alison Lem i Norconsult et innblikk i hvordan selskapet benytter seg av virtuell virkelighet i ulike kundeoppdrag.

– Vi begynte å se på hvordan vi kunne bruke 3D-modellering for å skape enda større fordeler for kundene. VR-modeller gir både oss og kundene en unik måte å kontrollere og visualisere prosjektene våre på, sier Lem.

Lem ble ansatt i Norconsult i 2018 og jobber primært med prosjektstyring og oppdragsledelse, for tiden på store prosjekter hvor virtuell virkelighet er sentralt i leveransen til kunden.

– VR-modellene kan være til veldig god hjelp i konseptfasen. Vi jobber for tiden på flere trikkeprosjekter hvor vi bruker VR for å synliggjøre de nye planene. Det er spesielt nyttig i kontakten vi har med naboer og lokale beslutningstakere, sier Lem.

På Norconsults stand fikk nysgjerrige muligheten til å selv teste hvordan det er å bevege seg rundt inne i VR-modellen Norconsult har bygget for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i Oslo, på oppdrag for Bymiljøetaten.

– Det har vært et godt trykk av nysgjerrige som har hatt lyst til å teste og lære mer om hvordan Norconsult jobber med gamification og virtuell og augmentert virkelighet i kundeoppdragene våre, sier Marius Jablonskis, technology manager i Norconsult.

Spennende utvikling

Både Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) var tilstede, og fra NoIS deltok utvikler Bjørn Egil Jenssen på stand.

– Det er moro å være her for vise frem noe av det vi i Norconsult Informasjonssystemer for tiden jobber tett med Norconsult om å utvikle, som en webløsning for å bruke 3D-modellen ute på byggeplass til armering av betong, sier Jenssen.

NoIS og Norconsult har utviklet en prototype på en AR-applikasjon som vil kunne eliminere feil ved at den gjør det mulig å visualisere hvordan jernene skal plasseres før man bygger dem, og kontrollere at de er riktig plassert når jobben er gjort.

– Vi har også sett på annen bruk av teknologien, som å vise rør i grunnen og hele prosessanlegg, sier Jenssen.

På konferansen hadde Norconsult og NoIS med en forskaling der det var mulig å teste AR-løsningen med både HoloLens og iPad. Selskapene har også utviklet løsning for iPhone og Android, og målet er at man skal kunne bruke den enheten man uansett har med seg til daglig.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss