Jan Myhre, prosjektdirektør for Digibygg fra Statsbygg, holder foredrag på Norconsults Samfunnskonferanse 3. mai.

Vil snu opp-ned på byggebransjen med Digibygg

Skal byggebransjen holde tritt med den teknologiske utviklingen, holder det ikke å flikke på gamle modeller og løsninger. Da må man tenke nytt fra bunnen av.

Det mener Jan Myhre i Statsbygg, som er prosjektdirektør for Digibygg. Gjennom å involvere en rekke aktører på tvers av bransjen er ønsket å utvikle nye metoder for planlegging, bygging og drift av heldigitale byggeprosjekter; løsninger som tar høyde for teknologiske nyvinninger og arbeidsprosesser som vi ikke kjenner til i dag.

Dette vil Myhre fortelle mer om på Samfunnskonferansen som Norconsult arrangerer 3. mai.

Robotisering knyttet til byggeprosessen

En grunnleggende utfordring er digitalisering av verktøyene som brukes i bransjen.

– En av de største utfordringene er at vi har kontrakter og gjennomføringsmodeller som ikke bare er gårsdagens, men enda eldre. Vi forsøker å dytte digitale løsninger inn i strukturer som ikke er tilpasset, og flikker på det vi har, sier han.

Et av målene er derfor å komme frem til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller. Digibygg tar også for seg standardisering, industrialisering og robotisering knyttet til selve byggeprosessen, og hvordan byggene kan planlegges med tanke på fremtidsrettet drift ved hjelp av smarte systemer. I tillegg kommer selve bruken av bygget og hvordan arbeidsdagen kan endres gjennom tilgang til nye teknologiske plattformer.

Workshops og idédugnader

Rent praktisk angriper Digibygg problemstillingene på ulike måter.

– For det første har vi en fem-seks prosjekter nå hvor vi går inn og prøver å gjøre ting som ikke er gjort før. Vi tester ut enkeltting i hvert prosjekt for å se hva som virker og ikke.

Først ut er Statens vegvesen sin nye sambruksstasjon på Gol, hvor planleggingen skal foregå ved hjelp av tegningsløs byggeplass og virtuell virkelighet.

– For det andre vil vi gå inn i en del egne bygg som ikke er i gang enda, hvor vi sammen med brukerne vil prøve ut en del ny sensorteknologi, byggdata, fjernovervåkning og andre nyvinninger på brukssiden. Her trekker vi inn veldig mange leverandører. Det tredje går på gjennomføringsmodeller og nye kontraktsmodeller. Her setter vi i gang en serie med workshops og idédugnader for å se på hvordan vi skal få til dette, identifisere flaskehalsene og få ideer om hvordan vi skal legge opp løpet. Når vi finner en modell som er spennende, vil vi prøve den ut i et prosjekt.

Akterutseilt

Selv om Digibygg ikke handler om ett konkret byggeprosjekt, vil all erfaring som blir opparbeidet gjennom de ulike prosessene en dag i fremtiden kunne brukes inn i et heldigitalt bygg. Myhre mener timingen er god:

– Det er en felles ånd både blant byggherrer og i byggenæringen. Det er nesten så jeg er litt overrasket over hvor godt dette er mottatt. Bransjen føler nok at den er litt akterutseilt på mange måter, og mener det er positivt at Statsbygg tar grep.

Han er klar på hvem som har hovedansvaret for at det blir endringer:

– Det er klart at byggherren har et stort ansvar og stor påvirkningsmulighet. Det har mye å si hvordan vi går ut og bestiller, og entreprenører, rådgivere og leverandører tilpasser seg etter anbudene. Så det ligger nok et større ansvar på byggherresiden. Hele bransjen sitter liksom klar og er tydelig på at de vil være med på dette her.

Selv om det er vanskelig å si hvilke teknologiske muligheter som byr seg i årene fremover, er han sikker på at BIM vil fortsette å spille en sentral rolle.

– En digital gjennomføringsmodell er mer enn BIM. Men BIM er en viktig grunnmur og det er der vi begynner. Målet i min verden er at vi skal klare å sentrere alt inn i en digital modell, og få kostnader, fremdrift, bemanning, firmaopplysninger og personopplysninger inn i samme modell.

Hør mer om dette på Samfunnskonferansen 3. mai!

Du kan høre mer om Digibygg fra Jan Myhre når han holder innlegg under Samfunnskonferansen, som Norconsult arrangerer 3. mai i Bærum Kulturhus.

Les mer om Samfunnskonferansen og hvordan du kan melde deg på her.