Vinner av Bærum kommunes eiendomsutviklingskonkurranse

HR Prosjekt, Norconsult, Norconsult Solem Arkitekter og ProKonsult har sammen vunnet eiendomsutviklingskonkurranse om ti av kommunens bo og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger.

Bærum kommune skal vurdere kvalitetene til 10 tomter og eksisterende anlegg med tanke på mulig økt utnyttelse, og dermed økning av antallet BBS-plasser i kommunen. Mulighetsstudien omfatter alle funksjonene i bo- og behandlingssentre samt omsorgsboliger etter omforent romprogram. Prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av april 2016.

Behovet for velferdsboliger forventes å stige kraftig
Bærum har vært tidlig ute ved å gjennomføre en grundig behovsplan i forkant. Behovsplanen viser at veksten i antall eldre kommer til å bli svært stor etter år 2020. Det er derfor viktig å planlegge dette i god tid. Det er derfor nødvendig å avklare hvordan slike anlegg best bygges med tanke på lokalisering, størrelse og utforming.

- Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi har satt sammen et dyktig team hvor alle har lang og aktuell erfaring innenfor sine fagfelt. HR Prosjekt AS og ProKonsult er gode på prosjektledelse, usikkerhetsanalyse og eiendomsutvikling. Norconsult og Norconsult Solem Arkitektur er blant Norges mest anerkjente selskap innenfor bygg, teknikk og design, forteller prosjektets leder Hallgrim Hjelmbrekke i HR Prosjekt.

Tverrfaglig prosjekt
Prosjektet er så omfattende at det vil trekkes veksler på flere miljøer rundt om i landet; -Et spennende stykke arbeide ligger foran oss. Prosjektgruppen består derfor av en tverrfaglig gruppe sammensatt av fagansvarlige innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, rådgivende ingeniør for bygg og ventilasjon, samt eiendomsutvikling. Usikkerhetsanalyse blir utført av ProKonsult. Gruppen vil også støtte seg til nødvendig kompetanse innenfor blant annet kvalitetssikring av romprogram og funksjoner, samferdsel, IKT brannsikkerhet, miljø og energi og kalkulasjon, sier Hjelmbrekke, som i NTNU-regi har forsket på prosjektstrategier med utgangspunkt i eiers behov og krav til prosjektets effekt for bruker og eier.

Han legger også vekt på brukermedvirkning for å sikre et godt og forankret resultat. - Vi har lang erfaring i å organisere og lede brukermedvirkning, forteller han.

Ti prosjekter i rask rekkefølge
Volumstudiene utføres for raskt å avdekke, analysere og bestemme plassering av bygningsmassen på tomten, funksjonsplassering, anvendbarhet av eksisterende bygningsmasse, effekt på omgivelsene mm. Alternativene som skal presenteres på hver enkelt eiendom vil vise god arkitektur, med effektiv og oversiktlig organisering av funksjoner, gode adkomster og stedstilpassede bygningsvolumer og fasader.

-Dette gir oss en glimrende anledning til å arbeide systematisk og effektivt med ikke mindre enn 10 prosjekter i rask rekkefølge, en flott oppgave som vi er svært stolte av å utføre for Bærum kommune. Dette sier Siv. Ark. Espen M. Andersen, Norconsult oppdragsleder for prosjektet, med base hos Norconsult Solem Arkitektur i Trondheim.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss