Fra innspilling av podcast om Yngres råd i Norconsult. Øverst f.v.: Caroline Baglo og Fride A. Hærem. Nederst f.v.: Christian Kamhaug og Marthe Haugen Stranden.

Yngres råd er tema i ny episode av Prosjektkontoret

Å tiltrekke seg og beholde de beste nyutdannede studentene er viktig for alle rådgiverbedrifter. For å sikre at de yngre medarbeiderne blir hørt, etablerte Norconsult i 2005 et eget Yngres råd, en arena for medarbeidere under 35 år, der de kan påvirke sin egen arbeidsplass gjennom samarbeid med konsernledelsen.

I den fjerde episoden av Norconsults podcast «Prosjektkontoret», møter vi Caroline Baglo, som leder Yngres råd i Norconsult. I tillegg får vi besøk av konserndirektør for stab, Fride A. Hærem. Vi snakker om hva Yngres råd er og ikke er, hvilke positive effekter rådet har hatt for selskapet samt hvilke forventninger unge, nyutdannede ingeniører og arkitekter har til sin arbeidsplass.

– Det har vært utrolig spennende å lede Yngres råd i to år nå, og vi har en verdifull dialog med ledelsen i Norconsult. Vi har gode og nyttige diskusjoner, og selv om vi ikke alltid er enige opplever vi det som både viktig og motiverende at våre innspill tas med inn i selskapets strategi, sier Caroline Baglo.

– Yngres råd er en «juvel» for Norconsult. Ikke bare bidrar de til at vi tiltrekker oss fantastisk mange flinke unge medarbeidere hvert år, men også til at vi beholder dem. For at særlig unge medarbeidere skal trives og oppleve at de både utvikler seg selv og selskapet, er det viktig å bli reelt inkludert og ha påvirkning både på eget fag, arbeidsoppgaver og på utvikling av selskapet totalt sett. Her er Yngres råd en viktig arena for våre yngre medarbeidere. I tillegg er Yngres råd en veldig relevant samtalepartner og rådgiver for konsernledelsen, sier Fride A. Hærem.

Fra hvert sitt hjemmestudio møter du også Marthe Haugen Stranden og Christian Kamhaug. Temamusikken er som alltid ved Thomas Wøhni, akustiker i Norconsult.

Episoden finner du her: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/episodes/yngres-rad