Rundkjøring med trær sett ovenfra

Bærekraftstrategi

Virksomheter som presterer godt på bærekraft og kan dokumentere at de bidrar til en bærekraftig utvikling, oppnår økte konkurransefordeler, øker inntjeningen og styrker eget omdømme. Norconsult hjelper virksomheter med å utvikle bærekraftstrategier.  

Norconsults rådgivere følger tett med på utviklingen og innføringen av nye rammeverk for bærekraft, slik som EUs taksonomi og CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Rammeverkene definerer hva som kan klassifiseres som grønt og bærekraftig og hvilke krav som stilles til virksomheter som skal dokumentere egen bærekraftig utvikling.  

Med bred miljøfaglig og teknisk kompetanse forstår vi kundens behov. Vi har inngående kunnskap om samtlige tekniske bærekraftkriterier, og våre fageksperter leverer råd og meningsfull innsikt på fagområder som er relevant for våre kunders problemstillinger. 

Vi tilbyr erfaringsbasert strategirådgivning, og er opptatt av rasjonell og effektiv bruk av ressurser. Vi setter sammen team med solid fagkompetanse spisset mot hvert enkelt oppdrag. Vi bruker ulike metoder og digitale verktøy for alle trinn i prosessen med å utarbeide bærekraftstrategier for våre kunder. Hvert trinn i slike prosesser kan leveres som selvstendige oppdrag og tilpasses kundens konkrete behov. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bistå med.  

  • Jarl Øvstedal

    Gruppeleder - Miljøoppfølging og bærekraftskoordinering

  • Erlend Edvartsen

    Daglig Leder Pure Logic, Part of Norconsult Digital

  • Ingve Olai Ulimoen

    Bærekraftsansvarlig Bygg og eiendom

  • Kontakt oss