tre EU-flagg som vaier i vinden

Rådgivning innen EUs taksonomi

Norconsult kan hjelpe virksomheter med ulike tjenester innen EU-taksonomien. EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som hjelper oss med å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige og hvilke som ikke er det.   

Med innføringen av EU-taksonomien i Norge, vil mange virksomheter fremover måtte klassifisere relevante aktiviteter og screeningskriterier og rapportere på disse. Resultatene vil ha betydning for mulighetene for grønn finansiering og lånebetingelser. 

Norconsult har medarbeidere med høy kompetanse på EU-taksonomien som følger utviklingen med utvidelser av nye aktiviteter og screeningskriterier tett. Vi hjelper våre kunder med å kartlegge hvilke aktiviteter og screeningskriterier som er relevante for deres virksomhet.   

Kriteriene i taksonomien er stort sett av teknisk og miljøfaglig art. Vi setter sammen team med relevant spisskompetanse innen ulike fag, som effektivt og ved bruk av digitale verktøy bistår med vurdering av kriterier, samsvar og nødvendig dokumentasjon. Resultatene fra en slik vurdering skal inngå i selskapets årlige rapport. 

Undersøkelser viser at det er få virksomheter som i dag fullt ut vil kunne svare ut alle relevante kriterier i taksonomien. Når banker og finansieringsselskaper skal vurdere grønne lån og lånebetingelser til sine kunder, vil de legge vekt på om virksomheten har planer for å lukke gapet mellom dagens situasjon og kriteriene i taksonomien. Det kan derfor være verdifullt for virksomheter å bruke taksonomien som strategisk verktøy til å utvikle og følge opp tiltak for å lukke gapet. Våre fageksperter bistår med gapanalyser og vurdering av nødvendige tiltak for å lukke gap.  

  • Jarl Øvstedal

    Gruppeleder Miljøoppfølging og bærekraftskoordinering

  • Ingve Olai Ulimoen

    Bærekraftsansvarlig, markedsområde Bygg og eiendom

  • Christopher Garmann

    Bærekraftsansvarlig, markedsområde Fornybar energi

  • Kontakt oss