Bro over elv

Redusere klimagassutslipp

Vi bidrar til å redusere klimagassutslipp i prosjekter gjennom tverrfaglig rådgivning og bruk av fremtidsrettede digitale løsninger. 

Når vi involveres i tidligfase, har vi et meget godt utgangspunkt for å optimalisere konsepter, energiløsninger og materialvalg som bidrar til å redusere klimagassutslipp.  

Sirkulærøkonomi er god og bærekraftig bruk av materialer. Vi benytter avfallspyramiden når vi prioriterer tiltak, og vurderer alltid gjenbruk og ombruk foran nye materialer og produkter. Vi har utviklet digitale verktøy som synliggjør klimagassutslipp fra nye materialer i sanntid. Det gjør at vi kan sammenligne løsninger og se en løpende effekt av materialvalg underveis i prosjekteringen. En slik kontroll på løsningene bidrar til å redusere risiko. 

Vi bistår kunder som ønsker produksjonsanlegg for fornybar energi, enten det er små, lokale solcelleanlegg og varmepumpeløsninger for bygninger, eller storskala anlegg for fornybar energi. Vi er involvert i en rekke prosjekter innen grønn industri som har stor betydning for fremtidens ressursbruk og klimagassutslipp. Våre rådgivere innen mobilitet jobber kontinuerlig med å redusere klimagassutslipp fra vare- og transportsektoren.  

Skal vi lykkes med å redusere klimagassutslipp må se helhetlig på løsninger og tiltak, derfor samarbeider vi på tvers av fag for å levere helhetlige råd til våre kunder.  

  • Tine Villadsen Gundersen

    Bærekraftsansvarlig Samfunn og byutvikling

  • Ingve Olai Ulimoen

    Bærekraftsansvarlig Bygg og eiendom

  • Lars Sigurd Eri

    Bærekraftansvarlig Industri

  • Kontakt oss