Kaffekopp på hånd foran innsjø

Fremsyn og scenarioer

I Norconsult mener vi at den beste måten å forutse fremtiden på, er ved å skape den selv. Vår tilnærming til fremsyns- og scenarioprosesser lar deg utforske muligheter slik at du kan ta robuste beslutninger for fremtiden, allerede i dag.

Valgene som tas i dag har konsekvenser i fremtiden. Hva som fører oss i riktig retning avhenger av hvilke endringer som finner sted i samfunnet. For å skaffe innsikt, er vi nødt å utvide metoder, verktøy og tankesett for hvordan vi planlegger frem i tid.  

Vi opplever en økende etterspørsel etter bærekraftige og sirkulære løsninger. I bransjer med en stor grad av usikkerhet og et behov for nye løsninger, ser vi at å jobbe med fremsyn og scenarioer gir en fordel. Ved å arbeide målrettet og strukturert med fremtiden som verktøy, får vi langsiktige perspektiver på det som er viktig for deg og dine mål.  

Våre fagspesialister tilbyr deg skreddersydde fremsyns- og scenarioprosesser. Dette kan typisk involvere kartlegging av viktige globale- og bransjespesifikke trender og drivkrefter og utvikling av fremtidsscenarioer. Scenarioene kobles opp mot strategi, visjon og målsetninger for å gjøre de beslutningsrelevante.  

Kontakt oss