Utvikling og muligheter 

Vi mener at en karriere handler om å skape seg et meningsfylt jobbliv. Vi er alle forskjellig og har ulike behov. Kanskje motiveres du av å se en tydelig karrierevei, eller kanskje det passer deg bedre at veien blir til mens du går? Ønsker du å spesialisere deg, eller vil du heller jobbe bredt? Kanskje du brenner for ledelse, eller kanskje du trives mer med teknisk arbeid? Uavhengig av dine ønsker, behov og ambisjoner, så vil du hos oss ha muligheten til å påvirke din egen utvikling og karriere.  

fem unge personer i et møterom

Kompetanseutvikling  

Det er summen av vår kunnskap, våre ferdigheter, holdninger og verdier, som utgjør Norconsult. Som rådgivere skjer læring og utvikling hovedsakelig og kontinuerlig gjennom arbeid og erfaring fra oppdrag og i samhandling med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. I tillegg til dette, er det viktig for oss at du som medarbeider får nødvendig faglig og personlig påfyll.   

I Norconsult Academy har vi samlet alle våre kompetanseutviklingstilbud, slik at du enkelt får oversikt og kan finne de tilbudene som passer deg, dine arbeidsoppgaver og din videre utvikling. Som nyansatt vil du følge et onboarding-program som skal gjøre den første tiden din hos oss så bra og lærerik som mulig. Sammen med din leder vil du også legge en plan for din videre utvikling. Tilbudene i Norconsult Academy er ment for å støtte deg i å oppnå disse utviklingsmålene, enten det er innen faget ditt, digital kompetanse eller prosjektledelse.   

Vi mener det er viktig med kompetanse som gjør deg til en god rådgiver for våre kunder. Hva en god rådgiver er, læres ikke nødvendigvis på skolebenken, og derfor er vi opptatt av at du skal få muligheten til å lære verktøy, metoder og ferdigheter som vil gjøre deg til en trygg og verdifull rådgiver og sparringspartner. Vi har derfor et eget læringstilbud med typisk rådgiverkompetanse.   

Mennesker i møterom

Karriereveier 

Det finnes mange muligheter for karriereutvikling hos oss, og vi har etablert fire hovedretninger for karrierevei:  

 • Fag - Du vil tilhøre et fag som du kan videreutvikle deg innen   
 • Oppdrag og prosjektering - Du vil utvikle deg innen prosjektledelse ved å lede små og store oppdrag  
 • Marked - Du vil utforske muligheter innen marked og kundekontakt  
 • Linjeledelse - Du vil utvikle deg innen linjeledelse med personalansvar   

Selv om du velger en av disse karriereveiene når du begynner hos oss, kan du fint endre kurs etter noen år. Vi har mange eksempler på medarbeidere som har gått flere veier gjennom sine karrierer hos oss, så dersom du i starten av karrieren ønsker å utvikle deg som prosjektleder og etter noen år kanskje ønsker mer personalansvar, finnes det gode muligheter for dette.   

Innen hver av de fire karriereveiene er det ulike stillinger, og innen hver stilling er det en rekke ulike roller du kan påta deg. Hos oss bytter vi roller oftere enn vi bytter stilling. Tydelige beskrivelser av kompetansekravene og forventningene til de ulike stillingene og rollene tydeliggjør hva som kreves av deg. Felles for alle stillinger og roller er at vi skal være de beste rådgiverne for våre kunder og kollegaer.  

 • Malin Eriksen

  Seniorrådgiver HR

 • Hans Petter Stehouwer Hundsnes

  Seniorrådgiver HR

 • Christian Valentiner

  Seniorrådgiver HR

 • Kontakt oss