Sogndal natur og by

Sogndal

Norconsult Sogndal

I Sogndal har vi eit stort tverrfagleg miljø fordelt på to avdelingar; Bygg og eigedom og Plan- og anlegg som arbeider med eit stort spekter av oppgåver. Medarbeidarane våre i Sogndal har kompetanse innanfor:

 • Samfunns- og arealplanlegging
 • Veg- og trafikk
 • Landskapsarkitektur
 • Vatn- og avlaup
 • VVS
 • Akvakultur
 • Landmåling
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Bygg- og anlegg
 • Prosjektadministrasjon
 • Byggjeleiing

Kontoret ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal i Sogndal kommune, på Campus Fosshaugane, og er ein del av Norconsult Sogn og Fjordane.

Vi samarbeider på tvers av geografi og fag med andre avdelingar og kontor, noko som kjem kundane våre tilgode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen.

Adresse

Campus Fosshaugane, Trolladalen 30, 6856 Sogndal

 • Tone K. Myklebust Kvåle

  Leder Sogn og Fjordane

 • Robert Sandvik

  Avdelingsleder Bygg og eiendom

 • Cornelis Erstad

  Avdelingsleder Plan- og anlegg

 • Kontakt oss