Styringssystem, sertifiseringer og forpliktelser

Norconsult jobber hver dag for kvalitet i alt vi gjør, på en bærekraftig og sikker måte. Dette oppnår vi med et dokumentert og etterlevd styringssystem, både konsernfelles og for hvert datterselskap.

Norconsult konsern

Konsernets styringssystem, NORMS (Norconsult Management System), skal sikre at virksomheten forebygger, oppdager og hindrer korrupsjon og andre økonomiske misligheter, ivaretar eksterne krav og forventninger i sentrale eksterne regelverk samt tilstrekkelig ivaretar risiko. Norconsult skal følge «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (ved NUES), så langt anbefalingen anses relevant for et selskap som er 100 prosent eid av de ansatte. 

Konsernets policy for eierstyring og selskapsledelse er en del av konsernets styringssystem.  

Konsernet har etablert styrende policyer som omfatter oppdragsgjennomføring, internkontroll og risikostyring, tilgjengelig på konsernets intranett. 

Styret har det overordnede ansvaret for å påse at styringssystemet er effektivt og velfungerende. 

Hvert datterselskap er ansvarlig for å utarbeide relevante, effektive og gode rutiner - basert på konsernets føringer. Dette inkluderer blant annet etterlevelse av selskapets etiske retningslinjer og krav til korrekt finansiell rapportering.  

Flere av datterselskapene i konsernet har ISO-sertifiserte styringssystem for å ivareta krav og forventninger i sine markeder. 

 

Norconsult Norge AS   

Norconsult Norge AS sitt styringssystem er dokumentert på en IT-plattform tilgjengelig for alle medarbeidere. NORMS for Norconsult Norge AS tar utgangspunkt i Norconsults kjernevirksomhet, som er planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser.

I NORMS finnes beste praksis, eksempler og annen informasjon som medarbeiderne trenger for å gjennomføre arbeidet på en enhetlig og effektiv måte. 

Styringssystemet til Norconsult Norge AS er sertifisert av DNV etter ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

Videre er 45 kontorer sertifisert etter Miljøfyrtårnordningen. Systemet er også utformet for å møte krav i krav til styringssystem i plan- og bygningsloven, og Norconsult Norge AS har Sentral godkjenning for ansvarsrett for høyeste tiltaksklasse i alle relevante fag.  

Norconsult Norge AS er prekvalifisert i blant annet leverandørordningene Achilles, Utilities NCE, TransQ, Magnet JQS og Startbank. Selskapet innehar en rekke godkjenninger, blant annet registrering i El-virksomhetsregisteret, FG-godkjenninger og godkjent dronevirksomhet. Våre medarbeidere er NVE-godkjente, BREEAM akkreditert profesjonell (AP) og BREEAM NOR-revisorer, takstingeniører med mer. 

Norconsult støtter FNs bærekraftsmål og Parisavtalen og har forpliktet seg til UN Global Compact. Vi samarbeider om bærekraft gjennom Skift - næringslivets klimaledere og bransjesamarbeidet SAMMEN2030. 

  • Torhild Tøndel

    Leder avdeling styringssystem, kvalitet, HMS

  • Kontakt oss