FOTO: Dag Sandven

Advokatfirmaet Schjødt - Tordenskiolds gate 12

Norconsult har prosjektert ny belysning for Advokatkontoret Schjødt i Tordenskiolds gate 12. Bygget har en sentral beliggenhet ved Rådhusplassen i Oslo, og har gjennomgått omfattende rehabilitering der gjenbruk av byggematerialer har hatt stort fokus. Belysningen er planlagt for å understøtte volumene, de historiske egenskapene til materialer, og gi en god atmosfære og opplevelse for de som bruker bygget

Prosjektnavn

Advokatfirmaet Schjødt - Tordenskiolds gate 12

Sted

Oslo

Periode

2017 til 2023

Nøkkeltall

  • Areal: 10 000 m2 (12 000 m2 ink. kommersielle arealer i 1 etg)

Oppdrag

Tordenskioldsgate ble rehabilitert i forbindelse med at Advokatkontoret Schødt skulle flytte inn i lokalene. Bygget som er fra 1930-tallet hadde som mål og gjenbruke mye av materialene og uttrykkene fra det originale uttrykket. I samarbeid med Interiørarkitekter fra Ledsten arkitektur planla lysdesignere fra Norconsult belysning som skulle understøtte bygget bruk, arkitektur og atmosfære.

Løsning

Tett samarbeid med fokus på detaljene ble en viktig brikke i å få til et godt resultat for belysningen. Det ble det fokusert på bevist bruk av lysoptikk, gjennomtenkt bruk av fargetemperatur samt fokus på lysscenarior som legger til rette for fleksibel bruk av lokalene. Her ble det også gjort lystesting på plassen for å se om planlagte løsninger fikk det uttrykket som var ønsket oppnådd. I ettertid av monteringen ble det gjennomført befaringer for innstilling av lys for å tilpasse retninger og lysmengde. 

 

Resultat

Moderne og tidløst design som spiller på lag med arkitekturen. Det er jobbet mye med integrerte løsninger, fremheve byggets kvaliteter og de verneverdige elementene. 

Tverrfaglig samarbeid