Alnsjøen Vannverk

Vannkilden Alnsjøen inngår som reservevann/nødvann i Oslos kommunes vannforsyning. Alnsjøen vannbehandlingsanlegg har en kapasitet på 500 l/s.

Prosjektnavn

Alnsjøen Vannverk

Kunde

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten

Sted

Norge

Periode

2013 til 2016

Oppdraget

Vannbehandlingen består av siling og klorering. Arbeidene som har inngått i Norconsults oppdrag er utarbeidelse av mini-KVU for rehabilitering og oppgradering av anlegget (oppgradering/rehabilitering av silhus, og etablering av nytt klorhus), og deretter detaljprosjektering, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, og oppfølging i byggetiden.

Løsningen

Detaljprosjektet har inkludert arkitektarbeider for nytt klorhus, bygge- og anleggsteknikk, elektro- og automatisering/sro, prosessvurderinger og detaljering av prosess- og maskinelt utstyr, byggemelding, SHA-plan for bygge-og anleggsarbeidene, avfallsplan for riving av det gamle klorhuset, samt omfattende oppfølging i byggetiden.

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss