Analyse Oslo Havn

På oppdrag for Oslo Havn KF har Norconsult gjennomført sårbarhetsvurderinger av hele 17 havneanlegg.

Prosjektnavn

Sårbarhetsvurderinger (ISPS) Oslo Havn KF

Kunde

Oslo Havn KF

Sted

Norge

Periode

2013 til 2013

Nøkkeltall

17 anlegg

Oppdraget

Oslo Havn KF ba oss om å gjennomføre sårbarhetsvurderinger av anleggene i henhold til den internasjonale ISPS-koden. Hele 17 anlegg ble undersøkt.

Løsningen

Vurderingene omfatter samlede vurderingen av trusselbildet for havneanleggene basert på lokale, nasjonale og regionale faktorer.

Resultatet

Norconsult er godkjent av Kystverket som Recognized Security Organization (RSO). Det betyr at vi kan utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i havneanlegg som er underlagt den internasjonale ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code).

  • Bente Gjerstad

    Direktør geo, miljø og sikkerhet

  • Kontakt oss