Arna stasjonsbygg

Prosjektnavn

Arna stasjonsbygg

Kunde

Bane NOR

Sted

Arna

Periode

2010 til 2023

Nøkkeltall

Areal: 2200 m2

Arna stasjonsbygg har blitt transformert gjennom ombygging, rehabilitering og utvidelse som en del av prosjektet Ulriken tunnel. Stasjonen som først åpnet i 1964 var opprinnelig tegnet av arkitekt Julia Kristiansen, og er nevnt som verdeverdig i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen som et eksempel på den norske jernbanearkitekturen. Norconsult har i sin prosjektering ivaretatt eksisterende kvaliteter til det særegne anlegget; en togstasjon som er et viktig identitetsskapende element i Indre Arna. I tillegg var det stort fokus på å etablere et anlegg som er universelt tilgjengelig, oversiktlig, trygt og innbydende.


I forbindelse med det nye tiltaket ble stasjonsbygningen åpnet opp ved å fjerne alle innvendige lettvegger og deler av dekke mellom kulvert-og plattformnivå, og det ble skapt et lyst og luftig rom med dobbel etasjehøyde: den nye ankomsthallen. Med omhu og respekt for den opprinnelige arkitekturen ble utvendige endringer på stasjonsbygget minimert og fasadeuttrykket fra 60-tallet er bevart og reetablert i størst mulig grad. Store glassflater i fasaden og mellom ankomsthall og venterom gir gode lysforhold og visuell forbindelse mellom kulvert-og plattformnivå.

  • Robert Lange

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid