Biogass i Fjellanlegg

Norconsult har gjennomført et grundig tverrfaglig forprosjekt for etablering av anlegg for biogass inne i fjellanlegg sammen med eksisterende renseanlegg og flere andre utbyggingsprosjekter.

Prosjektnavn

Biogass i Fjellanlegg ved NRA

Kunde

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2018

Oppdraget

Prosjektet har blitt utvidet med reguleringsarbeider, vurdering av høyspentforsyning og en rekke andre utredninger, samt evaluering av ny teknologi. Anlegget ble dimensjonert for 125 000 PE.

Løsningen

Norconsult har hatt ansvar for oppdragsledelse, oppdragsadministrasjon, kalkyler, prosessteknikk, ingeniørgeologi, elektro, automatisering/sro, ventilasjon, brann, bygg, miljø og myndighetsprosesser.

  • Jon Øxnevad

    Senior Prosjektleder Vann - Avløpsrensing og ressursgjenvinning

  • Kontakt oss