Bispehaugen Skole

Bispehaugen skole er en barneskole i Trondheim fra 1898 som har blitt utbygd i flere etapper. Norconsult ble engasjert av Trondheim Kommune å gjøre en helhetsplan for opprustningen av skolegården.

Prosjektnavn

Bispehaugen skole

Kunde

Trondheim Kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Skolegården til Bispehaugen skole ligger sentrumsnært og har potensialet til å bli et viktig nærmiljøanlegg for de som bor i nærområdet, så vel som en skolegård for elvene som går der. Norconsult ønsket at forplassen skulle fremstå som mer inviterende og reflektere bygningens verdi. Skolen ligger i urbane omgivelser med høy bruk - derfor ble det viktig å tenke hardføre dekker som asfalt, granitt, gummidekke og kunstgress.

Løsningen

Skolegården består i dag av flere store trær med stor sesongverdi som var viktig å bevare i prosjekteringen av ny skolegård. Det ble besluttet å legge to ulike skiferdekk i god bredde langs hovedbygningens fasade. Ved å bevare dimensjonene på forplassen for å opprettholde fleksibilitet i forhold til større arrangementer, ballspill og for bruk i kroppsøvingstimene. Variasjonen i fargebruk og innslag av tredekker gir en hyggelig og mer leken atmosfære. Behovet for topografi i skolegården ble løst ved å etablere et "lekefjell" midt i skolegården. En vernet paviljong har blitt rehabilitert med nytt og mykt gulv, med mulighet for å henge turnelementer ned fra taket. Det er også integrert høyttalere og et amfi i front for mulighet for mindre arrangementer.