Digital planvarsling

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har i samarbeid med Ambita utviklet digital planvarsling.

Prosjektnavn

Digital planvarsling

Kunde

Rådgivere og arkitekter

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Prosjektets omfang: 1.000.000 NOK

Oppdraget

Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. Når nye veier, sykehus, næringsbygg og boliger skal bygges, vil det alltid være naboer som berøres, og utbygger har plikt til å informere disse om reguleringsplanene. Informasjonen skal sikre at alle har mulighet til å komme med innspill til planene før de iverksettes. Inntil digital planvarsling ble lansert i januar 2021 ble disse varslene sendt ut som brev og innspillene kom inn via post, e-post og telefon.

Løsningen

Det er NoIS, sammen med Ambita, som har utviklet digital planvarsling som en del av løsningen Byggesøknaden. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en tjenesteplattform som sikrer at planvarslene sendes ut via Altinn. Løsningen er forventet å gi store effektiviserings- og kvalitetsgevinster. Både tid, penger og miljø blir spart ved å ta løsningen i bruk.

Resultatet

Når et digitalt planvarsel skal sendes velger brukeren planområdet enten ved å tegne det i kartet eller ved å importere en fil med planomrisset (f.eks en sosi-fil). Ut fra dette finner man automatisk alle eiere av eiendom innenfor området, denne informasjonen hentes fra matrikkelen. I tillegg til eiere kan det legges til andre høringsinstanser som skal få varsel (f.eks. NVE, Mijødirektoratet, idrettslag osv).

Når det er bestemt hvem som skal ha varsel legges det inn informasjon og vedlegg mottakerne av varselet skal få. Varslet kan ikke sendes før innholdet er komplett. På noen få minutter kan flere tusen berørte parter varsles.

Når varselet er sendt vil mottakerne kunne svare med sine innspill i Altinn og svarene vil komme inn i Byggesøknaden slik at de kan behandles videre der.

Løsningen kan tas i bruk her: http://byggesøknaden.no

  • Tor Olav Almås

    Produktsjef

  • Kontakt oss