Distriktsplan for Skjomen reinbeitedistrikt

Norconsult har utarbeidet en distriktsplan for reinbeitedistrikt i Skjomen reinbeitedistrikt

Prosjektnavn

Distriktsplan for Skjomen reinbeitedistrikt

Kunde

Skjomen reinbeitedistrikt / Statsforvalteren i Nordland

Sted

Norge

Periode

2020 til 2020

Oppdraget

Norconsult bisto Skjomen reinbeitedistrikt med å få på plass sin distriktsplan. Arbeidet ble finansiert av Statsforvalteren i Nordland med midler over Reindriftsavtalen.

Løsningen

Skjomen reinbeitedistrikt leverte tekst og foto til dokumentet, og Norconsult utarbeidet kartillustrasjoner og satte sammen dokumentet med illustrasjoner, tekst og foto.

Resultatet

Reinbeitedistriktet vedtok ferdig utarbeidet distriktsplan i 2020.

  • Magne Haukås

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss