Modellbilde

E39 Fjellvegen-Hafstadvegen

E39 Fjellvegen-Hafstadvegen, tiltak 14 i Førdepakken, gjennom sentrum sør i Førde, Sunnfjord kommune. Prosjektet blir utført som totalentreprise for Statens vegvesen, der Norconsult er prosjekterende for totalentreprenør Entreprenørservice AS.

Prosjektnavn

E39 Fjellvegen-Hafstadvegen

Kunde

Entreprenørservice AS

Sted

Førde, Sunnfjord kommune

Periode

2022 til 2024

Nøkkeltall

 • Norconsult har vært rådgiver for totalentreprenør Entreprenørservice AS. I tillegg til å være deres prosjekterende for alle fag, bistår også Norconsult med støttefunksjoner i deres organisasjon, som blant annet prosjekteringsleder, BIM-ansvarlig og YM-ansvarlig.
 • Sentrumsprosjekt
 • Ny/omlegging av E39 – 1,1 km
 • Ny gang- og sykkelveg
 • Nye kommunale veger/gater
 • Nye torgareal – ca. 3000 m2
 • Omfattende omlegging/etablering av teknisk infrastruktur

Prosjektet

E39 Fjellvegen-Hafstadvegen er del (Tiltak 14) av Førdepakken i Førde, Sunnfjord kommune. Målet med Førdepakken er å sikre en miljøvennlig og stabil trafikksituasjon i Førde, og legge til rette for fortetting og byutvikling. Kontrakten for totalentreprisen ble signert 7. mars 2022 med Entreprenørservice AS som totalentreprenør og Statens vegvesen som byggherre.

Prosjektet er et komplekst og omfattende sentrumsprosjekt. Det strekker seg fra øst til vest i sentrum sør i Førde og omfatter ny/omlegging av E39, gang- og sykkelveg og flere kommunale veger/gater. Det blir også etablert nye torgareal ved blant annet rådhuset i Førde. Videre blir det etablert nytt lav- og høyspentanlegg, fjernvarmeanlegg og nytt kommunalt VA-nett.

 • Andreas Osland Høivik

  Prosjektleder samferdsel

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid