BIR Terminal og hovedkontor

BIR Terminal og hovedkontor

BIR bossnetterminal og hovedkontor Nygårdstangen

Prosjektnavn

BIR Terminal og hovedkontor

Kunde

BIR AS

Sted

Bergen

Periode

2015 til 2023

Nøkkeltall

 • Byggetid: Jan 2021 til Jan 2023 

 • Entrepriseform: Totalentreprise med tiltransportert sideentreprise for avfallsteknisk anlegg. 

 • Prosjektkostnad eks.mva Mnok 183.- 

 • Bruttoareal: 4838m2 

Oppdrag 

Norconsult fikk i oppdrag av BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) å prosjektere en ny terminal i forbindelse med utbyggingen av nytt bossnett for Bergen. Utgangspunktet for prosjektet var et sentralt plassert «teknisk bygg». 

 

Løsning 

I den fremtidsrettede reguleringsplanen for området var det store miljøambisjoner og krav til materialvalg og arkitektonisk utforming. Kravet i planen om transparens til terminalen fra bakkeplan og publikumsrettede funksjoner, er ivaretatt i terminalen gjennom store vinduer på bakkeplan som gir innsyn for publikum til den helautomatiserte terminalen. Vegg i vegg med terminalen ligger eget visningssenter. Her kan man bli bedre kjent med BIR sin virksomhet og miljøprosjekter gjennom ulike utstillinger gjennom året. Kontordelen i prosjektet er sertifisert med Breeam-NOR excellent og hele bygget tilfredsstiller Energiklasse A. Det får tilført energi fra det bygningsintegrerte solcelleanlegget på fasadeveggene i øverste etasje på begge trappehusene. Det er videre et stort ombruksprosjekt knyttet til inventaret i bygget. 

Gjennom utviklingen av prosjektet synliggjorde Norconsult en mulighet for oppdragsgiver å legge på en rekke etasjer slik at anlegget ikke bare kunne være en Terminal, men også huse BIR sine nye kontorer i Bergen. Dette var en utvikling som oppdragsgiver ikke hadde sett for seg og som virkelig løftet prosjektet i deres organisasjon, samt løste en større problemstilling knyttet til hvor de skulle etablere nye kontorer. Det ble en meget vellykket merverdi, og en utvikling av prosjektet som gjorde bygget mye mer synlig i byutviklingsperspektivet. 

Avdeling for prosjekttadministrasjon (PA) har bidratt med byggherreombudsorganisasjon i hele gjennomføringsfasen. Norconsult hadde rolle som byggherreombud, teknisk byggherreombud og SHA-KU, og hvor prosjektet ble gjennomført til avtalt tid og kostnadsrammer i en krevende Covid-tid.

 

Resultat 

Ny bossnetterminal på Nygårdstangen inneholder nå også hovedkontor for BIR AS i arealene over terminalen. Bygget er på 4585 m2 med takhage for de ansatte, og utvendige balkonger mot Store lungegårdsvann fra kontoretasjene. Bygningen er nå et bærekraftig signalbygg i Bergen sentrum, og anlegget har besøkende fra hele verden for å se på de innovative avfallshåndteringsløsningene. 

Den første terminalen til BIR ligger på Jekteviken og er karakteristisk med sine grønne fasadeplater og plantevegger. Som en speiling tilbake til første terminal sammen med ambisjonene om grønne tak i reguleringsplanen for området, ble ideen om den grønne takhagen og planteveggene skapt. Grønne plantevegger sammen med trekledning, trespiler i tillegg til innslag av grønne plater i fasaden, er materialer valgt for å spille på lag med, og ta opp igjen materialer og farger fra nabobyggene; hovedbrannstasjonen og ADO svømmehall.

Gjennom utviklingen av prosjektet synliggjorde Norconsult en mulighet for oppdragsgiver å legge på en rekke etasjer slik at anlegget ikke bare kunne være en Terminal, men også huse BIR sine nye kontorer i Bergen.

 • Nils Jarle Kvam

  Gruppeleder VAL VA, Miljø og 3D-teknikk

 • Cathrine Hofland

  Arkitekt

 • Kontakt oss