E4 Förbifart Stockholm – FSE 305 Bergtunnlar Lovö

Under Mälaren i Stockholm pågår Sveriges hittil største infrastrukturprosjekt: E4 Förbifart Stockholm. Her jobber Norconsults norske og svenske virksomhet i et grensesprengende samarbeid med AF Gruppen.

Prosjektnavn

E4 Förbifart Stockholm – FSE 305 Bergtunnlar Lovö

Kunde

AF Gruppen

Sted

Sverige

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

E4 Förbifart Stockholm er en ny motorvei som skal binde sammen de nordlige og sørlige delene av Stockholms len og avlaste Essingeleden og indre by. Trafikkstart er beregnet til 2030. 18 kilometer av den 21 kilometer lange strekningen går i tunnel for å ivareta viktige natur- og kulturverdier, samt for å påvirke by- og landskapskarakteren minst mulig.

Løsningen

Både Norconsult i Sverige og Norge er underrådgivere til AF Gruppen i tunnelbyggingen på Lovön. Det svenske teamet jobber med prosjektering av blant annet konstruksjoner og tekniske bygg og er en generell konsulentstøtte når det gjelder for eksempel klimaberegninger. Norconsults norske virksomhet prosjekterer tak i sprøytebetong og veggelementer i tunnelene samt bistår i erfaringsoverføring til Norconsult i Sverige.

Resultatet

AF Gruppen skrev kontrakt med Trafikverket i april 2020 og arbeider for øyeblikket i 2021, på både nordre og sørlige Lovön og driver tunnel i begge retninger. Prosjekterte løsninger for vegger og tak er optimaliserte for materialbruk, pris og CO2-utslipp innenfor kravene satt av Trafikverket.

Python-programmering av analysemodeller er benyttet for optimalisering av boltemønster og øvrig geometri. Parametriserte analysemodeller har også gjort det mulig å kontrollere en rekke ulike konstruksjoner og tunneltverrsnitt på kort tid. I tillegg er Python benyttet for post-prosessering av store mengder data ved f. eks utmattingsberegninger.

Elementplan prosjekteres i 3D med Dynamo for Revit og Python, der de to sammen gjør det mulig å finne optimalt antall standardelementer og færrest mulig tilpasningselementer. Sprengning, sprøytebetonghvelv og membran prosjekteres i 3D med parametriske modeller i Gemini Terrain

  • Jan Fredrik Rambech

    Avdelingsleder

  • Jens Petter Henriksen

    Avdelingssleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid