Eksponeringsmålinger på KRIPOS skytebane

Norconsult har bistått Skanska med eksponeringsmålinger ved skyteøvelser. Målingene skal brukes til å prosjektere nye øvelsesbaner for skyteøvelser.

Prosjektnavn

Eksponeringsmålinger på KRIPOS skytebane

Kunde

Skanska

Sted

Norge

Periode

2018 til 2018

Oppdraget

Politiet driver skyteøvelser på innendørs baner. Det kan være en utfordring at blystøv/metaller pustes inn under øvelsene. For å prosjektere en god bane behøver Skanska erfaringsdata fra andre baner.

Løsningen

Norconsult har leid inn utstyr fra Statens arbeidsmiljøinstutt (STAMI) for å måle eksponering under en dags skyteøvelser gjennomført på en skytebane i Oslo. Støvet i skytternes pustesone ble samlet opp i filtre som ble analysert på STAMIs laboratorier. Analysene er samlet i en rapport levert Skanska. Det ble også målt luftmengder og luftstrømmer i lokalet for å vurdere optimalt ventilasjonsløsning på ny bane.

  • Margit Gyllenhammar-Wiig

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss