Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP2 Brøhaug-Strandlykkja

Norconsult har oppdraget med å utarbeide byggeplan og oppfølging i byggetiden for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, delparsell Brøhaug-Strandlykkja på ca 6 km.

Prosjektnavn

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP2 Brøhaug-Strandlykkja

Kunde

Statens vegvesen Region Øst

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Brøhaug-Strandlykkja ca 6 km Ulvintunnelen (Dovrebanen) 4 km Morstuatunnelen (Dovrebanen) 150 m Morskogstunnelen (E6) 2,3 km

Oppdraget

Oppdraget omfatter forberedende arbeider, E6, lokalveger, underbygning jernbane og avbøtende tiltak. Ulvintunnelen (Dovre banen) på 4 km, Morstuatunnelen (Dovrebanen) på 150 m og Morskogstunnelen (E6) på 2,3 km ligger innenfor delparsellen.

Løsningen

Vi utfører komplett byggeplanprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle fag innen veg og jernbane. Kontraktsverdi på hovedentreprisen er 1,6 mrd. Utvikling av ny løsning for vann-/ frostsikring av jernbanetunnelene. Oppdraget krever omfattende bruk av 3D og omfatter også komplett arbeidsgrunnlag og tung oppfølging/ tilstedeværelse i byggetid. I tillegg har vi også gjennomføring RAMS-prosess i henhold til EN-NEK 50126 for underbygningen på Jernbane. Norconsult hadde også ansvar for RAM/FMEA-analyse av Jernbanens underbygning for hele Fellesprosjektet (parsell 1-3) en prosess som krevde godt samarbeid med Bane (driftsavdeling).

  • Sigurd Rugsland

    Direktør Divisjon Samferdsel

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid