Flomsikring av Givra, Nord-Fron kommune

Norconsult har bistått Nord-Fron kommune med prosjektering og generell prosjektbistand av gjenåpning og flomsikring av Givra, vest for gamle Vinstra sentrum.

Prosjektnavn

Flomsikring av Givra, Nord-Fron kommune

Kunde

Nord-Fron kommune

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Givra ligger i Nord-Fron kommune på vest-siden av Gudbrandsdalslågen og renner gjennom tettstedet Sødorp, vest for Vinstra sentrum. Vassdraget har flere ganger vært utsatt for oversvømmelse og flomskader. Dette har i de siste årene spesielt skjedd under flomhendelsene i 2011 og 2013, men også senest i 2017. Norconsult ble først engasjert av Nord-Fron kommune for å utføre en flomanalyse med forslag til flomsikringstiltak. Videre har Norconsult vært engasjert i forbindelse med detaljprosjektering, kontrahering og koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i gjennomføringsfasen.

Givra skal være ferdig flomsikret gjennom tiltaksstrekningen i løpet av 2021.

Løsningen

Strekningen som sikres er inndelt i tre hoveddeler og tre entrepriser. Øverst langs strekningen er elva erosjonssikret samtidig som den hydrauliske kapasiteten er vesentlig forbedret. Midtre del av strekningen har tidligere vært lagt i kulvert forbi Vinstrahallen og er nå gjenåpnet ved etablering av Vinstra Park. Nederste del av strekningen består av en ny inntakskonstruksjon i betong og stål, rektangulær kulvert i prefab betong under Sundheimsvegen, overgangskonstruksjon i betong til betongrør Ø1800 mm, samt utløpskonstruksjon i betong ved Gudbrandsdalslågen.

VA-anlegg og kabelanlegg er omprosjektert og legges om gjennom hele tiltaksstrekningen.

Resultatet

Prosjektet omfatter flere fag/disipliner, inkludert hydrologi, hydraulikk, VA, veg, geoteknikk, byggeteknikk, elektro og SHA. Det har vært særlig stort fokus på god prosjekteringsledelse og tverrfaglig koordinering gjennom hele prosjekterings- og anleggsfasen.

Gjenåpningen og erosjonssikringen av Givra, inkludert etablering av Vinstra Park, vil være sentral i den fremtidige utviklingen av Vinstras sentrumsområder. I parken legges til rette for bl.a. gangveger og bruer, amfi i terrenget, lekeplass og pumptrackbane. Norconsult har også koordinert prosjekteringen av Vinstra Park med kommunens eksterne arkitekt og landskapsarkitekt.