illustrasjon av boliger

Fossen skole, Vadsø

Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har utarbeidet forprosjekt for Fossen skole i Vadsø med kostnadsoverslag og romprogram.

Prosjektnavn

Fossen skole, Vadsø

Kunde

Vadsø kommune

Sted

Norge

Periode

2012

Nøkkeltall

3688 m2 BRA

Oppdraget

Fossen skole skal utvides for å gi plass for 5.-7. trinn, samla maks. 392 elever. Eksisterende skole utgjør ca 2200 m2 BTA på ett plan, prosjektert tilbygg utgjør ca 2500 m2. Eksisterende bygg skal i stor grad beholdes for 1.-4. klasse og SFO, med noe oppussing og ombygging. Utvidelse skal inneholde undervisningsrom for 5.-7. klasse, gymsal, spesialrom og samlingsareal for hele skolen, samt teknisk rom.

Løsningen

Utbygging av Fossen skole skal legge til rette for dagens krav til undervisning, med arealer som ivaretar gode lærings- og arbeidsmiljø, fellesskap i skolen og fleksibilitet. Samtidig skal krav til universell utforming, energieffektivisering og rasjonell drift ivaretas. Utvidelser og ombygging for en god skole stiller høye krav til utforming med hensyn til funksjonsdyktighet og estetikk. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: sivilark.MNAL Tor E. Pedersen og sivilarkitekt MNAL Irene Jullum Hagen

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss