Grødaland biogassanlegg

Norconsult AS har prosjektert Grødaland biogassanlegg og bistod IVAR IKS.

Prosjektnavn

Grødaland biogassanlegg

Kunde

IVAR IKS

Sted

Norge

Periode

2011 til 2017

Forprosjekt (2011) og detaljprosjekt (2012-2015) for biogassanlegg for slam og biosubstrat fra våtorganisk avfall fra husholdninger, storhusholdninger, dagligvarehandel og industri, inkl. termisk hydrolyse og oppgradering av biogass for tilførsel til naturgassnettet. Bistand under bygging og ved igangkjøring (2013-2017).

  • Eirik Bjørn

    Fagspesialist

  • Kontakt oss