skolebygg i mur

Holmen skole

Holmen skole ble åpnet høsten 2018 og ble nominert til årets bygg samme år. Skolen har plass til 640 elever fordelt på tre paralleller fra 1. til 7. trinn. Som totalrådgiver i alle tekniske fag, har Norconsult bidratt til realiseringen av en av Norges mest moderne barneskoler.

Prosjektnavn

Holmen Skole

Kunde

Undervisningsbygg Oslo KF

Sted

Norge

Periode

2014 til 2019

Nøkkeltall

  • Totalt 21000 kvm tomt
  • Bruttoareal 11000 kvm
  • Oppholdsareal 12500 kvm

Oppdraget

Oppdraget var prosjektering av en ny barneskole, inkludert en spesialavdeling for autister og multihandicappede barn. Tomten er på ca 21 000 kvm. Bygningsmassens bruttoareal er på ca. 11 000 kvm, og opparbeidet uteareal er på ca. 18 000 kvm.

Oppholdsareal for barna er på 12 500 kvm, ca 20 kvm per elev. Sammen med byggherre Undervisningsbygg Oslo KF har Norconsult, som totalrådgiver i alle tekniske fag, bidratt til realisering og bygging av en av Norges mest moderne barneskoler.

 

Løsningen

I dette prosjektet har Norconsult i oppdraget ble gjennomføringsmodellen «Totalentreprise i partnering» valgt. Gjennomføringsmodellen er uvanlig, og basert på en alliansekontrakt, altså ikke en direkte kontrakt med kun byggherre. Konkret har Norconsult inngått en felles avtale med både byggherre og alle prosjekterende (her: arkitekt og landskapsarkitekt), utførende totalentreprenør og totalentreprenørens største underleverandører.

Dette bidrar til alle drar i samme retning for å realisere felles mål. Samarbeid har vært helt avgjørende i gjennomføring av oppdraget, der samspillskontrakt med kunde og leverandørorganisasjon er benyttet. Gjennomføringsmodellen reduserer konfliktnivået i et prosjekt betydelig og øker både samspill og forståelse for kundens behov. Dette er i tråd med Norconsults arbeidsmetodikk LiVE PRO, som handler om å forstå kunden, bygge team, ta styring og skape flyt.

 

Resultatet

Foruten å bli nominert til «Årets bygg», har den valgte gjennomføringsmodellen og de gode resultatene ved Holmen skole ført til at Norconsult er engasjert i et nytt skoleprosjekt.

Denne gang for Lørenskog kommune som skal bygge Norges største barneskole etter samme modell. Med fokus på å «gjøre ting riktig på første forsøk» i alle faser av oppdraget, samt gjennomføre kvalitetssikring i henhold til partneringsalliansens etablerte «kvalitetskontrollprogram», bidro Norconsult til innfrielse av alle prosjektmål for tid, kvalitet og kostnad, herunder målet om «0 feil ved overlevering» og en «problemfri prøvedriftfase og driftsfase».

Holmen skole var en av fem nominerte til Byggeindustriens «Årets bygg 2018», en nominasjon som Norconsult har en del av æren for, ikke minst fordi selskapets ledelse og fagressursene i prosjektet har bidratt til å utløse potensialet i gjennomføringsmodellen gjennom gode samspillsholdninger.

- Kristian Dølvik, senior prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF

Tverrfaglig samarbeid