Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel. Norconsult har utført studier for Lundin Norway AS. Dette har resultert i gode innspill for valg av endelig konsept. Tidligfasestudier ble gjort av Norconsults erfarne medarbeidere.

Prosjektnavn

Johan Sverdrup

Kunde

Lundin Norway AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

7 konsepter ble vurdert på 9 måneder

Oppdraget

Lundin Norway AS ønsket, som partner i Johan Sverdrup-feltet, å vurdere ulike konseptløsninger før konseptvalget ble tatt. Hovedlinjene i konseptet var trukket, men godt dokumenterte forbedringer var fortsatt mulig å få med i konseptet. Det opprinnelige konseptet omfattet fire plattformer i første fase: kraftsentral, boligplattform, prosessplattform med hjelpesystemer og brønnhodeplattform. Norconsult vurderte forskjellige konsepter for de ulike plattformene i tillegg til en «ny» plattform definert under studien - stigerør- og eksportplattform.

 

Løsningen

Flere løsninger ble vurdert for prosessplattformen, som forskjellige produksjonskapasiteter og ulik plassering av utstyr, samt plattform med og uten brønnhodeområde. I tillegg ble ulike konsepter for brønnhodeplattformer vurdert. Vi har også utviklet ulike løsninger for stigerør- og eksportplattformer. Til sammen ble sju ulike konsepter vurdert. For alle konseptene har arbeidet inkludert prosessutvikling, utarbeidelse av layout og utstyrsliste, strukturelle og elektriske vurderinger, estimering og planlegging. Norconsult har benyttet NorWest-metoden for å estimere vekt og timer. En prosjektplan ble utarbeidet basert på timeestimatene.

 

Resultatet

I løpet av en periode på ni måneder gjennomførte vi sju mulighetsstudier på Johan Sverdrup. Ulike plattformsløsninger for prosessplattformer, brønnhodeplattformer samt stigerør- og eksportplattformer ble vurdert. Resultatet av studiene ga verdifulle innspill i valget av det endelige konseptet. Konseptet som ble valgt inneholder boligplattform, prosessplattform med hjelpesystemer, boreplattform samt stigerør- og eksportplattformen som ble initiert under studiene utført av oss.

"Takk for rapportene. Virkelig godt arbeidet, vi er fornøyde og imponert."

- Arne Roger Hole, Lundin Norway AS

  • Henning Vellene

    Direktør Teknikk og Industri

  • Kontakt oss