Kongsberg videregående skole

Nytt løst inventar og kartlegging av eksisterende inventar for vurdering av videre bruk ved Kongsberg videregående skole Tinius Olsen og Flåtaløkka

Prosjektnavn

Kongsberg videregående skole

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2021 til 2023

Nøkkeltall

Prosjektstørrelse:
6700 m²

Oppdraget

Kongsberg videregående skole samlokaliseres og består av flere bygg med mange ulike fagområder. Dette prosjektet omhandler inventar til byggene Tinius Olsen og Flåtaløkka. Tinius Olsen er et eksisterende bygg som rehabiliteres i tre faser og i tredje fase kobles sammen nybygget Flåtaløkka via en bro. Disse byggene inneholder fagområder som elektro, kunst- og håndverk, media, tilrettelagt undervisning og allmenn teori og har ulik innredning.

Løsningen 

Fellesarealene prioriteres, da skolen ønsker å forbedre det sosiale miljøet på skolen.

Vi utarbeidet et felles farge- og materialkonsept for inventaret i begge byggene basert på byggenes overflatematerialer og farger slik at det ble en sammenheng mellom de ganske ulike byggene.

Det var en stor mengde med gjenbruksmøbler som ble kartlagt og vurdert for videre bruk. Eksisterende møbler som var egnet for gjenbruk utgjør en stor del av møbleringen i teorirommene. Både gjenbruk, beskrivelse av nytt inventar og noe fast innredning ble nøye planlagt med brukerne. Dette foregikk gjennom flere brukermøter der vi gikk gjennom vært eneste rom i detalj.

Resultatet

Siden Tinius Olsen var delvis i bruk og delvis i rehabilitering i tre ulike faser ble også anbudsbeskrivelsen delt inn i tre ulike faser. Totalt ble det tre ulike minikonkurranser hvor vi bidro med evaluering og oppfølging av leveransene.

Kontaktpersoner

Cecilie Jystad

Interiørarkitekt

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid