stoler rundt et bord

Kongsberg videregående skole

Kartlegging av eksisterende inventar og anbudsbeskrivelse av nytt inventar i tre faser. Rådgiver i evaluering av tilbud for møbelleveranser og oppfølging av leveransen.

Prosjektnavn

Kongsberg videregående skole

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2021 til 2023

Nøkkeltall

Prosjektstørrelse:
6700 m²

Oppdraget

Kongsberg videregående skole består av flere bygg på ulike lokasjoner og skal nå samlokaliseres. Dette oppdraget omfatter to av disse byggene, Tinius Olsen og Flåtaløkka. Tinius Olsen er et eksisterende bygg som delvis ombygges i tre faser. Flåtaløkka er et nytt massivtrebygg. Byggene kobles sammen via en innendørs bro som går til kantinen i 2. etasje på Flåtaløkka.

 

Løsningen 

To interiørarkitekter, den ene med lang erfaring innenfor innredning for fysiske læringsmiljø og den andre med gode systemer for å håndtere store mengder av inventar. Vi startet med å kartlegge alt av eksisterende inventar og behov per rom ved hjelp av et godt samarbeid med lærerne på skolen. Med utgangspunkt i gjenbrukte møbler og Spinn arkitekters material- og fargekonsept for byggene, beskrev vi nytt inventar slik at det forsterket helheten i de to byggene. Underveis hadde vi god kontroll på både gjenbruk og nytt inventar ved bruk av digitale møbleringsplaner og sammenhengende lister.

 

Resultatet

Det gjennomgående interiørkonseptet svarer på opplevelsen av en felles skole. Innredning av sosiale soner, for både grupper og enkeltpersoner, spredt jevnt utover arealene inviterer til å bli kjent med andre på tvers av fag. Resultatet håper vi viser til et godt sosialt miljø på en felles skole.

  • Cecilie Jystad

    Interiørarkitekt

  • Nina Moore

    Interiørarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid