Konseptvalgutredning (KVU) Thereses gate

Hvordan skal den permanente utformingen av Thereses gate være? Norconsult har bistått Bymiljøetaten med utarbeidelse av konseptvalgutredning. Utredningen anbefaler etablering av sykkelfelt.

Prosjektnavn

Konseptvalgutredning (KVU) for permanent utforming av Thereses gate

Kunde

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2016

Nøkkeltall

Ca. 750 m gate. 

Oppdraget

Thereses gate har over lengre tid vært en problemgate for trikken, med hyppige stans og forsinkelser knyttet til parkerte biler. I 2014 ble det derfor gjennomført et prøveprosjekt med fjerning av parkeringsplasser for å bedre fremkommeligheten for trikken. Et hundretalls gateparkeringsplasser ble fjernet, og fysisk sperret med granittblokker og blomsterkrukker. Fjerningen av parkeringsplassene ble fulgt av en opphetet offentlig debatt.

 

Løsningen

Norconsult har bistått Bymiljøetaten i Oslo kommune med gjennomføring av konseptvalgutredning for Thereses gate, for å avklare hva som skal skje med gaten og parkeringsplassene når prøveprosjektet, som i utgangspunktet skulle vare i to år, opphører.

Oppdraget har blant annet omfattet utarbeidelse av plan for kommunikasjon og prosess, organisering av medvirkning gjennom møter med lokale interessenter, konseptutvikling, trafikkanalyser, parkeringskartlegging, kostnads- og usikkerhetsanalyse og andre faglige vurderinger.

 

Resultatet

Konseptvalgutredningen anbefaler at resterende gateparkeringsplasser fjernes permanent, og at det etableres sykkelfelt i begge retninger mellom Bislett og Adamstuen.

  • Bent Ånund Ramsfjell

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss