Kristian Augusts gate 13

Kristian Augusts gate 13 blir vedlikeholdt samt rehabilitert etter sirkulære prinsipper og ombruk. Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala, noe som vil kunne sette sitt preg på bygningen både utvendig og innvendig.

Prosjektnavn

Kristian Augusts gate 13

Kunde

Entra

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

Den eksisterende bygningen i Kristian Augusts gate 13 er fra slutten av 50-tallet og skal beholde sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra den eksisterende delen med eget utrykk. Bygget er oppført i åtte etasjer og kjeller. Entra og Spaces har inngått en samarbeidsavtale, hvor Spaces skal leie hele bygget når prosjektet står ferdig. Eiendommen inngår i Entras totale satsing i Tullinkvartalet. Mellom nybygget for UIO i Kristian Augusts gate 15-17 og Universitetsgata 7-9 etableres det felles kjeller samt passasjer på gateplan iht rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for området. I KA 13 vil Entra i samarbeid med Spaces legge opp til en utadrettet profil på gateplan som støtter opp om aktivitet på bygulvet. Bilheis og parkeringsplasser i kjeller erstattes av et tilbygg og en oppgradering av parkeringskjeller til et mindre møtesenter tilknyttet sosiale funksjoner plan 1.

 

Løsningen

Norconsult har bidratt med rådgivning innen VVS og VA på dette prosjektet. Gjenbruk har vært høyt prioritert gjennom hele prosessen. Mange sentrale komponenter i anlegget vil bli nye, men omtrent alt av radiatorer og lokale kjøleenheter og tilluftsventiler (kombibafler) vil være gjenbrukt fra andre bygg som enten rives eller rehabiliteres. Det er også til en viss grad av gjenbruk på ventilasjonskanaler og rør. For å begrense miljøbelastningen ytterligere er det prosjektert inn løsninger som strekker seg mot BREEAM NOR Very good sertifisering. Fjernvarme fra Fortum og propankjølemaskin er andre slike tiltak.

 

Resultatet

Prosjektet er i front innen sirkulære prinsipper i bygningsbransjen, og det arbeides blant annet med ombruk av bærekonstruksjoner for tilbygget.