Kurs i PVsyst – simulering av energiproduksjon fra solcelleanlegg

Norconsult bisto med RISol (rådgivende ingeniør solenergi) og en fagspesialist på klimadata. Kurset skulle gjøre kursdeltagere i stand til å selv kunne utføre enkle simuleringer av energiproduksjon fra de vanligste typene solcelleanlegg på bygg, samt å forstå og tolke simuleringsresultatet.

Prosjektnavn

Kurs i PVsyst – simulering av energiproduksjon fra solcelleanlegg

Kunde

Installatørenes Service- og opplysningskontor (NELFO)

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Oppdraget ble løst ved at Norconsult utviklet kursmateriale der kursdeltagerne først får en introduksjon til grunnleggende parametere som vil påvirke resultatet fra en simulering av energiproduksjon fra et solcelleanlegg.

Dette innebar en teoretisk gjennomgang av klimadata som hovedgrunnlag for simulering av energiproduksjon fra solceller, og hvordan ulike kilder til klimadata vil påvirke simuleringsresultatet. Videre ble parametere som påvirker resultatet slik som forurensning fra snø på panelene, nære og fjerne skygger, valg av produkter og design av anleggene m.m. gjennomgått.

Etter denne teoretiske gjennomgangen ble det gitt en innføring i selve programvaren, samt treningsoppgaver og veiledning gjennom disse.

Til slutt tok vi for oss simuleringsrapporten, hvordan denne skal forstås, tolkes og kan brukes videre til å optimalisere designet av solcelleanlegget.

Løsningen

Kursdeltagerne ble etter endt kurs i stand til å på egenhånd simulere energiproduksjon fra de vanligste typene solcelleanlegg i PVsyst, gjøre designvalg, tolke simuleringsresultatet og bruke dette til å optimalisere solcelleanlegget. Nelfo styrker slik hvordan de kan bistå sine medlemmer med spørsmål om solcelleanlegg.

  • Mari Lauglo

    Gruppeleder

  • Sigbjørn Grini

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid