renseanlegg

Kvernevik Renseanlegg

Betydelig utvidelse og omfattende oppgradering av 4 mekaniske renseanlegg i fjell m/ biologisk og kjemisk rensetrinn

Prosjektnavn

Kvernevik RA

Kunde

Bergen Kommune

Sted

Norge

Periode

2007

Nøkkeltall

2007-pågående

Oppdraget

Byggherrerådgivning fra skisse til anskaffelse og oppfølging til stabil drift av anlegg. Rådgivningen var bestående av utredninger (prosess, VA, energi, el, automasjon, VVS, anskaffelser og PA), kontrahering av prosess, kontrolloppgaver og oppfølging i byggefasen og prøvedrift. Anleggenes størrelse er på: Holen - 100 000 PE Flesland - 152 200 PE Ytre Sandviken - 44 100 PE Kvernevik - 56 300 PE

 

Løsningen

Norconsult fulgte den totale ombyggingen av de fire fjellanleggene tett. Gjennom byggherrerådgivningen har vi fått betydelig og bred erfaring om utfordringene og mulighetene knyttet til å bygge prosessanlegg i fjell. Prosjektet hadde fokus på energioptimalisering, hvilket resulterte i energioptimaliserte renseanlegg. Prosessen som ble gjort for dette ble siden oppsummert av oss i en Norsk Vann håndbok (A194 - Energiriktig design og prosjektering av avløpsrenseanlegg). Mye av erfaringene fra dette arbeidet vil også kunne anvendes for energioptimalisert vannbehandlingsanlegg i Oslo.

  • Truls Inderberg

    Divisjonsdirektør, Vann

  • Kontakt oss